WOJCIECHOWSKA Grażyna [1947-2022]

Właśc. Grażyna [Teresa] Wojciechowska. Znana także jako Grażyna Lewandowska. Prezes zarządu okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wieloletnia radna i wiceprzewodnicząca » Rady Miasta. Działaczka społeczna. Lekkoatletka.

Gorzowianka. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego nr 19 (1965, obecnie » II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie) i Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu (1970). Nauczycielka wychowania fizycznego: od 1969 roku w II Liceum Ogólnokształcącym i od 1971 roku w » Zespole Szkół Elektrycznych. W latach 1983-2010 związana ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego [ZNP], gdzie była m.in. prezesem Zarządu Okręgu i wiceprezesem Okręgu Lubuskiego (w latach 2004-2006). W 2006 roku przeszła na emeryturę, pracując nadal w ZNP na pół etatu przez cztery lata.

Od 1984 roku radna Wojewódzkiej Rady Narodowej. Startowała w wyborach do Sejmu (1989) i Senatu (2001 i 2005). Od 1994 roku do śmierci, w styczniu 2022, radna Rady Miasta, w tym jej wiceprzewodnicząca w III, IV, V i VI kadencji (1998-2012). Uchodziła za radną skuteczną i bezkompromisową. Znana z licznych polemik, z których kilka zakończyło się procesami sądowymi.

W 2005 roku, wraz z Janem Walentynowiczem, nabyła zasłużony dla regionu tygodnik » "Ziemia Gorzowska" (zlikwidowany w 2009 roku). Była kurator społeczny w wydziale rodzinnym Sądu Rejonowego. Współpracowała z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, m.in. Stowarzyszeniem Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, Gorzowskim Stowarzyszeniem Amazonek i Stowarzyszeniem im. Brata Krystyna. Założycielka i prezes Fundacji Czysta Woda (w 2013 roku), w ramach której współorganizowała festyny i wakacyjny wypoczynek dla dzieci oraz młodzieży z rodzin ubogich oraz świąteczne paczki i wyprawki szkolne. Współorganizatorka albo pomysłodawczyni licznych akcji, m.in. dorocznych spotkań Pionierów i Dzieci Wojny znanych pod nazwą "Ocalić od zapomnienia", spotkań wigilijnych i wieczorów zadusznych.

W latach 60. ub. wieku, jako Grażyna Lewandowska, uprawiała lekkoatletykę. Jest mistrzynią Polski juniorów w biegu na 60 m przez płotki (1965). Karierę kontynuowała w » KKS Warta Gorzów. Biegała na dystansach: 60 m, 100 m, 80 m przez płotki, uprawiała też skok wzwyż i skok w dal.

Odznaczona m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Pochowana na » cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 11.01.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Zobacz też : » ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | » DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA