KAMIŃSKA Krystyna [1943- ]

Krystyna Kamińska Właśc. Krystyna [Maria] Kamińska. Doktor nauk humanistycznych. Dziennikarka, wydawca. Autorka licznych książek, leksykonów i monografii z dziedziny kultury i sztuki, a także albumów i przewodników turystycznych po Gorzowie i regionie. Radna Wojewódzkiej Rady Narodowej [WRN]. Laureatka » Motyla - Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2007).

Urodzona w Koluszkach (obecnie woj. łódzkie). Z Gorzowem związana od 1973 roku. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (1966, filologia polska), na którym w 1980 roku obroniła doktorat z nauk humanistycznych (prasoznawstwo). W latach 1975-1979 była asystentem i nauczycielem akademickim Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Później zawodowo związana z dziennikarstwem. W latach 1979-1987 dziennikarka » "Ziemi Gorzowskiej", a w latach 1983-1987 pełniła także funkcję zastępcy redaktora naczelnego tygodnika. W 1994 roku założyła » Agencję Wydawniczą Kamak (później znaną jako » Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne Arsenał), wydając własne pismo informacyjno-kulturalne "» Arsenał Gorzowski" (w latach 1994-2005).

Współpracowała z wieloma pismami (m.in.: "Gazeta Nowa", "Głos Wielkopolski", "Kurier Gorzowski", "Nadodrze", "Top-Biografie", » "TRAKT", "Za Oknem" i ponownie "Ziemia Gorzowska" [w latach 2000-2006]), a także Radiem Zachód (w latach 1984-1995 i od 2008 roku) i » Telewizją VIGOR (1995-1997), dla których przygotowywała cotygodniowe felietony i autorskie komentarze o gorzowskiej kulturze i oświacie. W ramach własnych wydawnictw Kamak i Arsenał redagowała i wydawała regionalne czasopisma: "Gazeta Kostrzyńska" (1994-1997), "Tygodnik Kostrzyński" (1998–2001) i miesięcznik "Nasza Sulęcińska" (1999-2001), a także pisma okolicznościowe dla gmin Bledzew, Lubniewice i Słońsk. W latach 2001-2007 była redaktorem literackim (a także zastępca red. naczelnego) czasopisma » "Lamus". Autorka internetowych felietonów promujących czytanie: Czytaj ze mną! na portalu » echogorzowa.pl (od 2012 roku) i Czytaj z Krystyną Kamińską – książki o regionie – na stronie » Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta (od 2019 roku).

Jest autorką bądź współautorką licznych książek, leksykonów i monografii z dziedziny kultury i sztuki, m.in.: Leksykon literatury gorzowskiej (2003), Mali Gorzowiacy (2006), Artyści Gorzowa 1945-2007 (2007), Leksykon landsberskich i gorzowskich twórców kultury (2007, praca zbiorowa), Godność Polaka. Opowieść o Janie Baczewskim (2011) i Zawsze Nowak. Wywiad-rzeka Krystyny Kamińskiej z wieloletnim wojewodą gorzowskim Stanisławem Nowakiem (2012).

Pisze także teksty do albumów i przewodników turystycznych po Gorzowie i regionie, m.in.: Lubniewice i okolice (1994), Gorzów i Ziemia Gorzowska. Przewodnik (1997), Słońsk; Mullrose: das Tor zum Schlaubetal. Brama do doliny Schlubetal (2005, współautor: » Ireneusz K. Szmidt), Słońsk i okolice. Przewodnik turystyczny (2005, współautor: I.K. Szmidt), Gorzów Wielkopolski. Miasto na siedmiu wzgórzach (2007, współautor: » Zbigniew Rudziński), Chojna - wieża Kościoła Mariackiego. Historia i rekonstrukcja (2008) i Gorzów Wielkopolski. Przewodnik po historycznych miejscach i dzielnicach (2008).

Zajmuje się również redakcją, opracowaniem i przygotowaniem do druku zbiorów wierszy i książek innych autorów. Przygotowała m.in.: Tamte polowania (1983, » Włodzimierz Korsak), Amatorski teatr dramatyczny z Osiedla Poznańskiego 1948-1983 (1983, wspólnie z » Anną Makowską-Cieleń), ...których pamiętamy: szkice o ludziach Gorzowa (1989), Papusza czyli wielka tajemnica (1992), Spoza milczenia (1999, I.K. Szmidt), Duchy z puszczy rodem. Legendy i baśnie z Barlinka i okolic (2000), Odrą pisane (2005, » Zdzisław Morawski), Już wiem (2008, Kinga Mazur – opracowanie wspólnie z I.K. Szmidtem), Uniwersytet Trzeciego Wieku. Naszym latom dodaje życia. XV lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp.(2008). Redaguje również serie wydawnicze: Biblioteka Literacka Arsenału i Biblioteka Pegaza Lubuskiego.

Od połowy lat 90. ub. wieku współpracuje z » Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie. Jest autorką licznych książek, opracowań i recenzji teatralnych, m.in.: 30 Gorzowskich Spotkań Teatralnych (1999, współautor: I.K. Szmidt), Byliśmy w teatrze. 60 lat Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2006, współautor: I.K. Szmidt), Przygoda z teatrem. XV lat studia teatralnego dla dzieci i młodzieży przy Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2007, współautor: Iwona Kusiak) oraz Byliśmy w teatrze. 70 lat. Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. (2016, współautor: I.K. Szmidt).

Radna WRN (1980-1990, m.in. wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury). Prezes » Gorzowskiego Towarzystwa Kultury (1990-1994), prezes Stowarzyszenia Promocji Kultury (2004-2010), a także członek Stowarzyszenia Mediów Polskich i Stowarzyszenia Educatio Pro Europa Viadrina. W latach 1998-2000 wykładała na fakultecie dziennikarskim w Kolegium Nauczycielskim Języka Polskiego (obecnie » Akademia im. Jakuba z Paradyża). W 2003 roku kierowała zespołem, który opracował Strategię województwa lubuskiego w zakresie działalności artystycznej. Laureatka wielu nagród i wyróżnień w krajowych i regionalnych konkursach dziennikarskich. W 2021 roku, ...za wieloletnią pracę krytycznoliteracką, redakcyjną, publicystyczną i kulturalną na rzecz gorzowskiego i lubuskiego środowiska pisarzy..., uhonorowana została Laurem im. Janusza Koniusza.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiada też odznakę Zasłużony Działacz Kultury i Zasłużona dla Województwa Gorzowskiego. W 2018 roku otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. [ Dane na dzień: 1.12.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Who is who w Polsce"; [2] - Krystyna Kamińska
Zobacz też : » ANIMATORZY KULTURY | » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | » REGIONALIŚCI, HISTORYCY | » TEATR, FILM