MAŃCZAK Edmund [1895-1955]

Działacz społeczny. Działacz rzemiosła gorzowskiego. Jeden z pomysłodawców utworzenia w Gorzowie Wielkopolskim Domu Rzemieślniczego. Mistrz krawiecki. Pionier miasta.

Urodzony w Poznaniu. Powstaniec wielkopolski, artylerzysta podczas I wojny światowej, uczestnik Odsieczy Lwowa w 1919 roku i wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1945 roku. Zmarł tamże. Właściciel jednego z pierwszych zakładów krawieckich w powojennym Gorzowie, który otworzył we własnym mieszkaniu przy ulicy Kolumba (obecnie ulica Łokietka). Jeden z inicjatorów utworzenia Domu Cechowego w Gorzowie Wielkopolskim (przy ulicy Moniuszki 30) i jeden z sygnatariuszy aktu erekcyjnego Domu Rzemieślniczego. W latach 1947-1949 starszy cechu krawców, a w 1950 roku (przez kilka miesięcy) starszy cechu rzemiosł włókienniczych. Delegat cechu na zjazdy Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej. Organizator warsztatów krawieckich przy Związku Zawodowym Pracowników Państwowych, które w 1950 roku przekształciły się w Rzemieślniczą Spółdzielnię Pracy Krawców. Członek Gorzowskiego Koła Związku Powstańców Wielkopolskich (1946-1949).

Pochowany na » cmentarzu świętokrzyskim w Gorzowie. W 1984 roku jego prochy zostały przeniesione do rodzinnego grobu na » cmentarzu komunalnym. [ Dane na dzień: 7.07.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów rodzinnych
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Michał Klisiński
Zobacz też : » ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | » DZIAŁACZE SPOŁECZNI