KUCZYŃSKI Sylwester [1948-2013]

Sylwester Kuczyński Nauczyciel, harcmistrz ZHP. Radny Miejskiej Rady Narodowej (1984-1990). Jeden z założycieli i komandor Harcerskiego Klubu Żeglarskiego Panta Rhei oraz kierownik Klubu Nauczyciela.

Urodzony w Goszczu koło Wrocławia. Zmarł w miejscowości Wolica Kozia (woj. wielkopolskie). Studiował na Politechnice Poznańskiej. W połowie lat 70. jeden z założycieli Speleoklubu Gawra. Pomysłodawca i organizator I Rajdu Stalowych Kopuł oraz pierwszej cywilnej wyprawy i penetracji Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. W latach 1977-1980 nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych, gdzie był też komendantem szczepu ZHP. Wielokrotny uczestnik operacji Bieszczady 40. W latach 1984-1990 radny Miejskiej Rady Narodowej i członek Klubu Młodych Radnych. W połowie lat 80. prezes oddziału miejskiego PTTK. Od 1980 do 1985 roku komendant Hufca ZHP w stopniu harcmistrza. Później komandor klubu Panta Rhei i organizator letnich obozów żeglarskich na jeziorze Osiek koło Dobiegniewa. Jeden z pomysłodawców Dni Gorzowa, wieloletni juror Festiwalu Szantowego Keja w Długiem. Zginął w katastrofie śmigłowca koło wsi Wolica Kozia. Pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 14.10.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Sylwester Kuczyński
Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI