NARUSIEWICZ Leszek [1947-2010]

Leszek Narusiewicz Właśc. Leszek [Zbigniew] Narusiewicz. Radny » Rady Miasta (1994-2006), wicedyrektor i wieloletni nauczyciel » I Liceum Ogólnokształcącego [I LO] w Gorzowie.

Urodzony w Gorzowie. Zmarł tamże. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp. (1965) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (polonistyka). Od 1970 roku nauczyciel j. polskiego. Pierwotnie w » II Liceum Ogólnokształcącym, a następnie m.in. w I LO, w którym wcześniej sam się uczył. W latach 1975-1981 był też wicedyrektorem tej szkoły. Sekretarz KM PZPR (1981-1984). Następnie pracownik Kuratorium Oświaty i Wychowania. Działał też w Zarządzie Wojewódzkim Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, później przekształconego w ZW Stowarzyszenia Polska-ZSSR, a następnie Stowarzyszenie Polska-Rosja. Radny miasta kilku kadencji. W latach 1994-2002 wybierany z listy SLD, a w 2004 roku (gdy zajął miejsce » Jana Kaczanowskiego) przeszedł do SdPl-PD.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Pochowany został na » cmentarzu komunalnym. [ Dane na dzień: 20.11.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny nr 18" - praca zbiorowa [tam: Jerzy Zysnarski] - 2011; [2] - prasa regionalna: "Gazeta Lubuska"
Pozycja [1] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : » DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | » DZIAŁACZE SPOŁECZNI | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA