AMPUŁA Janusz [1952- ]

Właśc. Janusz [Piotr] Ampuła. Dziennikarz i publicysta. Korespondent Polskiej Agencji Prasowej, redaktor naczelny tygodnika "Ziemia Gorzowska". Działacz społeczny i sportowy. Prezes Okręgowego Związku Kolarskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Urodzony w Ostrowie Wielkopolskim. Z Gorzowem związany od 1978 roku. Ukończył liceum ogólnokształcące w Jarocinie (1971). Jako uczeń klasy maturalnej zadebiutował w poznańskim miesięczniku społeczno-kulturalnym "Nurt" tekstem nagrodzonym w konkursie Młodzież przed ekranem (1971). Absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego [1975, praca magisterska nt. Problematyka polska na łamach czterech północnoamerykańskich pism polonijnych - "Związkowca" i "Kroniki Tygodniowej" (Kanada) oraz "Naszego Dziennika" i "Głosu Ludowego" (USA)]. W okresie studiów był zastępcą redaktora naczelnego Centralnego Studia Radiowego Uniwersytetu Warszawskiego i autorem audycji radiowych nadawanych w radiowęzłach akademickich. Uczył także historii w warszawskim liceum ogólnokształcącym przy ul. Objazdowej. Po studiach został dziennikarzem warszawskiego Oddziału Polskiej Agencji Prasowej [PAP] (1975, debiut prasowy: relacja z otwarcia hotelu "Forum" w Warszawie), a w 1978 roku - korespondentem krajowym PAP w Gorzowie.

W latach 1978-1990 związany z pismem regionalnym "Ziemia Gorzowska". Początkowo (od 1978 roku) członek zespołu redakcyjnego miesięcznika społeczno-kulturalnego Gorzowskiego Towarzystwa Kultury "Ziemia Gorzowska", a później (od początku 1980 roku) zastępca redaktora naczelnego tygodnika regionalnego "Ziemia Gorzowska", wydawanego przez Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe. Od 1982 roku pełnił obowiązki redaktora naczelnego "Ziemi Gorzowskiej". W styczniu 1983 roku, wskutek poważnego wypadku samochodowego, na rok przerwał pracę zawodową. Od 1984 roku zastępca redaktora naczelnego, a w latach 1988-1990 sekretarz redakcji. W tym czasie uznanie zyskał jego Pitawal gorzowski – cykl publikacji na łamach tygodnika, opowiadających o powojennych początkach gorzowskiego wymiaru sprawiedliwości, które powstały przy współpracy ówczesnego prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Bogdana Paducha.

W 1990 roku związał się z nowo powstającym dziennikiem regionalnym, wydawaną w Zielonej Górze "Gazetą Nową". Do końca 1992 roku był jej dziennikarzem, członkiem kolegium redakcyjnego i szefem Oddziału gorzowskiego. W 1993 roku przeszedł do "Gazety Lubuskiej" ["GL"]. Był dziennikarzem działu terenowego, zastępcą kierownika Oddziału gorzowskiego oraz kierownikiem tutejszego Biura Promocji i Ogłoszeń "GL".

W 2004 roku ponownie został zastępcą redaktora naczelnego tygodnika "Ziemia Gorzowska", wydawanego przez Gorzowską Oficynę Wydawniczą, a w latach 2008-2009 pracował w gorzowskiej redakcji dziennika "Polska – The Times". Był także redaktorem naczelnym wydawnictwa "Dolna Warta. Gorzowski przegląd społeczno-kulturalny" (1980), a jako dziennikarz współpracował z takimi ogólnopolskimi pismami, jak "Dziennik Ludowy", "Głos Pracy", "Sztandar Młodych", publikował też w "Prawie i Życiu", "Wokandzie" i "Problemach Narkomanii" oraz w biuletynach "Kontra", "Żyj Trzeźwo", "Sygnały" i "Labirynt", poświęconych problemowi uzależnień od środków psychoaktywnych. Jest autorem książki pt. Szantowa przystań. 10 lat szantowych spotkań w Długiem (2004), licznych wydawnictw i informatorów, m.in.: 42. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Polski (1982), Kolarskie Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na czas oraz dwójkami. Gorzów '88 (1988), 30 lat. Gorzowski Kombinat Budowlany (1989, wraz z Dorotą Frątczak).

Na początku lat 80. brał udział w pracach tzw. "Zespołu VII" - gorzowskiego ruchu kierowanego przez Wacława Niewiarowskiego, tworzącego niezależne forum dyskusyjne przed IX Nadzwyczajnym Zjazdem PZPR, którego celem było rozliczenie i uzdrowienie struktur PZPR w okresie zmian ustrojowych w Polsce. Działał w Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gorzowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Brał udział w organizacji wielu akcji charytatywnych, m.in. Gorzowskiego Ruchu Obywateli Służących Zdrowiu GROSZ "Szlachetne Zdrowie" prowadzącego zbiórkę pieniędzy na zakup nowoczesnej aparatury dla szpitala dziecięcego. Współorganizował również gorzowskie festyny "Gazety Lubuskiej", Urzędu Miasta oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji z okazji święta Konstytucji 3 maja, a także imprezy Lubuskiego Dnia Dziecka w Witnicy oraz Festiwalu Piosenki Żeglarskiej "Keja" nad jeziorem Lipie w Długiem.

W latach 1980-1990 był prezesem Okręgowego Związku Kolarskiego w Gorzowie. [ Dane na dzień: 20.09.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów J. Ampuły
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Janusz Ampuła; [2] - "Ziemia Gorzowska"
Zobacz też : DZIAŁACZE SPOŁECZNI | DZIAŁACZE SPORTOWI | MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA