DYRAK Ryszard [1950-1999]

Inżynier budownictwa lądowego. Jeden z założycieli GPBP Gobex. Działacz gospodarczy i społeczny. Poseł na Sejm X kadencji (1989-1991).

Urodzony w Środzie Śląskiej (obecnie woj. dolnośląskie). Zginął w wypadku samochodowym koło Gorzynia (obecnie woj. wielkopolskie). Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (1976). Od 1969 roku związany z budownictwem. Dyrektor Gorzowskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego [GPBP]. Jeden z pomysłodawców i założycieli GPBP Gobex (1981-1991), którego był też prezesem, a następnie doprowadził do jego całkowitej prywatyzacji. Później prezes i dyrektor spółki ARX-Gobex (1991). Poseł sejmu kontraktowego (1989-1991, z listy PZPR). W 1991 roku kandydował do senatu, a w 1989 do Rady Miasta Gorzowa. Był członkiem PUS, Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości, m.in. wspierał finansowo wydawany przez Archiwum Państwowe w Gorzowie Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. Pochowany na cmentarzu komunalnym w Gorzowie. [ Dane na dzień: 20.11.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: https//bs.sejm.gov.pl; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | PARLAMENTARZYŚCI