MODZELAN Kazimierz [1941-2001]

Kazimierz Modzelan Działacz opozycjny i NSZZ "Solidarność". Internowany w okresie stanu wojennego. Działacz sportowy i sędzia szachowy.

Urodzony w miejscowości Ostrów Mazowiecki koło Warszawy. Zmarł w Gorzowie Wlkp. Absolwent Technikum Mechanicznego w Gorzowie (1966), a w latach 1968-1971 student Politechniki Szczecińskiej (Wydział Chemiczny). Ślusarz w ZWCh Stilon w Gorzowie (1963-1991). W 1982 roku usunięty z pracy z powodów politycznych. Przywrócony w 1989 roku. Członek Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" (1982-1989). Internowany od 12 maja do 7 grudnia 1982 roku. Tymczasowo aresztowany 14 marca 1984 roku i zwolniony na mocy amnestii 3 sierpnia tegoż roku. Jeden z założycieli podziemnej drukarni i drukarz "Feniksa" - konspiracyjnego biuletynu gorzowskiej "Solidarności". Ponownie tymczasowo aresztowany 25 sierpnia 1985 roku i oskarżony z art. 282a par. 1 KK i art. 45 prawa prasowego (produkcja i kolportaż nielegalnych wydawnictw). Przebywał w Areszcie Śledczym w Szczecinie. 22 kwietnia 1986 roku został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata. W lipcu 1986 roku członek Społecznego Komitetu Obchodów 6. Rocznicy Sierpnia '80. Od stycznia 1988 roku członek Rady Regionu NSZZ "Solidarność". Współzałożyciel "Solidarności" w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych (1989). Działacz Komitetu Obywatelskiego (1989) i zastępca przewodniczącego Prezydium Rady Regionu (1989). Delegat Rady Regionu do Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "S" (1989). Od 1991 do 1998 roku zatrudniony w firmie Habud Sp. z o.o. Był też ławnikiem Sądu Wojewódzkiego (1991-1994). W 2000 roku otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury. Wieloletni działacz sekcji szachowej KSZ Stilon Gorzów. Także uznany sędzia szachowy. [ Dane na dzień: 10.03.2012 ]

Autor: Dariusz A. Rymar / zdjęcie: ze zbiorów rodzinnych
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | DZIAŁACZE SPORTOWI