GAWEŁ Jan [1947- ]

Jan Gaweł Działacz społeczno-polityczny. Pedagog. Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej [WRN] i przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego [PWKSD] w Gorzowie Wlkp.

Urodzony w Nowej Wsi Zbąskiej koło Zbąszynia. Z Gorzowem związany od 1975 roku. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie (1965). Absolwent Studium Nauczycielskiego w Zielonej Górze (1967, Wydział Matematyki i Fizyki) i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii). Ukończył też podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1967-1968 był nauczycielem matematyki w Szkole Podstawowej w Goraju (obecnie powiat międzyrzecki), a w latach 1968-1974 matematyki i wychowania fizycznego w Dąbrówce Wielkopolskiej.

Od 1970 roku w Stronnictwie Demokratycznym. Pierwotnie członek koła w Dąbrówce Wlkp., a w latach 1974-1975 sekretarz Powiatowego Komitetu SD w Międzyrzeczu. W 1975 roku rozpoczął pracę w Gorzowie w strukturach SD (jako kierownik wydziału ekonomicznego) nowo powstałego województwa gorzowskiego. W latach 1981-1985 sekretarz Wojewódzkiego Komitetu SD. W 1985 roku wygrał wybory na stanowisko przewodniczącego WKSD. W latach 1985-1990 członek Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Warszawie. W marcu 1990 roku podał się do dymisji. W latach 1984-1990 radny WRN, w tym wiceprzewodniczący w latach 1988-1990.

W latach 1990-1991 starszy wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gorzowie, a od 1991 do 2005 roku wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4. Pomysłodawca szkolnego koła strzeleckiego, organizator zawodów strzeleckich, a także współtwórca (1997) Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej (w karabinku pneumatycznym i pistolecie pneumatycznym). Od 2000 do 2020 roku prezes Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju w Gorzowie, a w latach 2001-2011 członek Głównej Komisji Rewizyjnej LOK w Warszawie. Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego wciąż aktywny zawodowo. Były dyrektor Szkoły Kosmetyki Profesjonalnej MSP w Gorzowie (2007-2017).

Odznaczony m.in. Brązowym (1981) i Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1990), Złotym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (1999), Odznaką Honorową za Szczególne Zasługi dla Miasta Gorzowa Wlkp. (2002) i medalem "100 lat Niepodległości Polski" (2018). Za działalność społeczną, polityczną i zawodową otrzymał również szereg odznak, medali i wyróżnień resortowych, m.in.: MON, MSWiA, Krajowej Rady Rzemiosła, CK SD, ZG LOK. [ Dane na dzień: 4.08.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Jan Gaweł
Zobacz też : DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA