KLIMEK Teresa [1929-2013]

Teresa Klimek Właśc. Teresa [Maria] Klimek. Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2013). Nauczycielka i działaczka opozycyjna.

Urodzona w Hrubieszowie. Z Gorzowiem związana od 1953 roku. Zmarła tamże. Nauczycielka matematyki w gorzowskich szkołach – w latach 1972-1984 w II Liceum Ogólnokształcącym, działaczka gorzowskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (od lat 70. do śmierci), działaczka "Solidarności" od roku 1980, działaczka Okręgowego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (1981), delegat na I Wojewódzki Zjazd Delegatów (1981), gdzie została wybrana do Zarządu Regionu. Internowana w Poznaniu i Gołdapi (od 15 grudnia 1981 roku do 27 czerwca 1982 roku), po uwolnieniu działaczka Diecezjalnego Komitetu Pomocy (od 1982 roku) i podziemia. Autorka tekstów do "Feniksa" pod pseudonimem "Symeon" i "Agnik". Działaczka Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami Patronat w Warszawie (od jesieni 1981). Kontrolowana przez SB w ramach prowadzonych przez Wydział III Spraw Operacyjnego Rozpoznania [SOR] "Pokolenie" (od 3 lipca 1982 roku do 12 maja 1988 roku) oraz SOR "Faryzeusze" (od 16 lutego 1987 roku do 1 sierpnia 1989 roku). W 1999 roku wyróżniona nagrodą Człowiek-Człowiekowi. Jest jedną z bohaterek książki pt. Między mitem a zapomnieniem (2011), w której spisano losy polskich i niemieckich opozycjonistów lat 80. XX wieku, zamieszkujących strefę przygraniczną.

Jej mężem był Władysława Klimek - nauczyciel, społecznik i działacz katolicki. Także radny Rady Miasta. [ Dan na dzień: 14.02.2018 ]

Autor: Dariusz A. Rymar / zdjęcie: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL | DZIAŁACZE SPOŁECZNI | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA | ZNANI GORZOWIANIE