MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA
66-400.pl (dziennik regionalny)
ADAMSKI Daniel (fotografik, fotoreporter)
AMPUŁA Janusz (dziennikarz, działacz społeczny)
ARSENAŁ (agencja wydawnicza)
ARSENAŁ GORZOWSKI (czasopismo)
ASPEKTY (czasopismo katolickie)
BARAŃSKI Dariusz (dziennikarz)
BEDNAREK Piotr (dziennikarz, prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Zachód)
BOROWY Robert (dziennikarz, autor książek)
BRYKNER Artur (dziennikarz)
BUCHOLSKI Marek (prawnik, podróżnik, dziennikarz, literat)
CIEPIELA Hanna (dziennikarka, autorka książek)
CIEPIELA Wiesław (inspektor policji, dziennikarz, rzecznik prasowy)
CIESIELSKI Władysław (dziennikarz, działacz kultury)
CIEŚLA Jolanta (dziennikarka, rzecznik prasowy UM)
CIEŚLA Stefan (dziennikarz, kierownik Oddziału "Gazety Lubuskiej")
DEJAMIR (agencja wydawnicza)
DELIJEWSKI Jan (dziennikarz, wydawca)
DOBRZYŃSKI Janusz (dziennikarz, działacz sportowy)
ECHO (pismo opozycyjne)
ECHOGORZOWA (portal internetowy)
ECKERT Rudolf (dziennikarz i historyk)
FENIKS (biuletyn RKW NSZZ "Solidarność")
GAZETA GORZOWSKA (dziennik regionalny)
GAZETA LUBUSKA (dziennik regionalny)
GAZETA ZACHODNIA (dodatek regionalny do Gazety Wyborczej)
GAZETA ZIELONOGÓRSKA (dziennik regionalny)
GONTOWIEC PODRÓŻNY (portal społecznościowy)
GORBAT Robert (dziennikarz sportowy)
HOŁYŃSKI Krzysztof (dziennikarz sportowy)
KAMIŃSKA Krystyna (dziennikarka, wydawca)
KLIMM Stanisław (duchowny rzymskokatolicki, redaktor prasy katolickiej)
KUĆKO Ryszard (operator filmowy, dokumentalista)
KUĆKO Waldemar (artysta fotografik, dokumentalista miasta)
KURMIN Dorota (dziennikarka TVP)
KUSKA Wojciech (dziennikarz, językoznawca, wykładowca akademicki)
LAMUS (czasopismo)
LINKIEWICZ Tadeusz (fotografik)
LISZKA Romuald (filmowiec, dziennikarz i wydawca w telewizji "Teletop")
ŁABIŃSKI Kazimierz (duchowny rzymskokatolicki, redaktor prasy katolickiej)
MILEWSKA Wanda (autorka książek, dziennikarka, blogerka)
MILPRESS (blog internetowy)
MISZKIN Mieczysław (dziennikarz, pedagog)
MOSKALUK Agnieszka (wydawca, dziennikarka)
NASZE MIASTO (tygodnik bezpłatny)
NIEDŹWIECKI Witold (dziennikarz)
NOWAK Krzysztof (dyrektor TVP 2)
NOWOPOLSKI Zenon (dziennikarz, regionalista)
OCHWAT Renata (dziennikarka, regionalistka)
OLEJNICZAK Ryszard (dziennikarz radiowy)
PATEK Izabela (dziennikarka radiowa, reportażystka)
PEGAZ LUBUSKI (czasopismo literackie)
POKOLENIE (pismo)
PYTLAK Grażyna (dziennikarka prasy opozycyjnej)
ROMANOWSKI Ryszard (dziennikarz, kierowca rajdowy)
RUTKOWSKA Ewa (animator kultury, recenzentka)
RUTKOWSKI Roman (dziennikarz prasy opozycyjnej)
SADOWSKI Wojciech (Redaktor naczelny "Stilonu Gorzowskiego" )
SAJKOWSKI Sławomir (fotografik, fotoreporter "Gazety Wyborczej")
SŁOMKA Bronisław (redaktor naczelny "Ziemi Gorzowskiej")
SOLIDARNOŚĆ STILONOWSKA (pismo zakładowe)
STANEK Andrzej (redaktor naczelny "Ziemi Gorzowskiej", trener koszykówki)
STILON GORZOWSKI (czasopismo)
SZALBIERZ Jerzy (fotografik, fotoreporter "Ziemi Gorzowskiej")
SZMIDT Ireneusz K. (literat, redaktor naczelny "Pegaza Lubuskiego")
TRAKT (pismo społeczno-kulturalne)
TYGODNIK GORZOWIANIN (czasopismo regionalne)
TYGODNIK KATOLICKI (czasopismo)
VOLGER UND KLEIN (wydawnictwo landsberskie)
WACHNOWSKI Stefan (redaktor naczelny "Ziemi Gorzowskiej", publicysta)
WIECZORKIEWICZ Mirosław (fotoreporter, wydawca)
WŁODARCZAK Andrzej (dziennikarz)
WORONOWICZ Michał (filmowiec, twórca telewizji "Vigor")
WYBORCZA GORZÓW / ZIELONA GÓRA (dodatek regionalny do Gazety Wyborczej)
ZDZITOWIECKI Wincenty (pisarz, dziennikarz)
ZIEMIA GORZOWSKA (czasopismo)
ZYSNARSKI Jerzy (redaktor naczelny "Ziemi Gorzowskiej", regionalista)
ŻMIJEWSKI Zbigniew (dziennikarz, wydawca)
ŻURAWSKA-CHASZCZEWSKA Jowita (dziennikarka "Ziemi Gorzowskiej" i "Gazety Lubuskiej")