PEGAZ LUBUSKI

Pegaz Lubuski Czasopismo literackie wydawane od maja 2003 roku przez » Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim [WiMBP] oraz » Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. [ZLP].

Powstało z inicjatywy literata » Ireneusza Krzysztofa Szmidta i dyrektora biblioteki » Edwarda Jaworskiego. Pierwszy, sygnalny numer wydany przez WiMBP, ukazał się w maju 2003 roku w formacie A4 i objętości 10 stron. Zredagowany został przez I.K. Szmidta (później redaktor naczelny) i Danutę Zielińską (później sekretarz redakcji). Drugi numer ukazał się miesiąc później i wydany były przez » WAG Arsenał (pod auspicjami WiMBP i ZLP). Od tej pory "Pegaz Lubuski" ukazuje się jako kwartalnik (z wyjątkiem lat 2006-2008, kiedy wydawano po sześć numerów). Od numeru 36 (z 2009 roku) wydawcą pozostaje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. W różnym okresie wydawniczym zmieniała się objętość pisma: od 16 stron w 2003 roku do 40 w 2020 i 24 w 2021 roku. Od 2022 roku czasopismo ukazuje się w zmienionej szacie graficznej i formacie (A5).

Na łamach "Pegaza Lubuskiego" zamieszczane są nowe utwory przede wszystkim członków i kandydatów ZLP oraz utalentowanych debiutantów. Uzupełnieniem tekstów literackich są recenzje książek, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku gorzowskim, a także sylwetki autorów prezentowanych w danym numerze.

W różnym okresie skład redakcyjny tworzyli: I.K. Szmidt (redaktor naczelny do 2021 roku), D. Zielińska oraz współpracownicy: » Jerzy Alski (właśc. Krzysztof Ansilewski), Anna Dominiak, » Marek Grewling, » Krystyna Kamińska (w 2021 roku także p.o. red. naczelnego), » Beata Patrycja Klary (także z-ca redaktora naczelnego), Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, Grażyna Kostkiewicz-Górska (sekretarz redakcji, okazjonalnie zdjęcia), » Renata Ochwat, » Zbigniew Olchowik (opracowanie graficzne i karykatury), Kinga Mazur, Agnieszka Moroz i » Ewa Rutkowska. Od 2022 rok zespół tworzą: A. Kopaczyńska-Moskaluk (red. naczelna), Beata Igielska (z-ca red. naczelnej), D. Zielińska (sekretarz redakcji, korekta), Sebastian Wróblewski (skład komputerowy) i Magdalena Turska (korekta). Pismo zostało zmniejszone do formatu A5 i ukazuje się w objętości 46 stron.

Od 2005 roku przy czasopiśmie działa Biblioteka Pegaza Lubuskiego. W czerwcu 2013 roku do pisma dołączony został "Pegazik Lubuski" - dodatek z wierszami dla dzieci. W latach 2006-2008 wydawnictwo było dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wszystkie numery pisma są dostępne online na stronie biblioteki. [ Dane na dzień: 15.04.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: materiały WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA