PEGAZ LUBUSKI

Pegaz Lubuski Czasopismo literackie wydawane od maja 2003 roku przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. oraz gorzowski Oddział Związku Literatów Polskich.

Na łamach "Pegaza Lubuskiego" zamieszczane są nowe utwory przede wszystkim członków i kandydatów ZLP oraz utalentowanych debiutantów. Uzupełnieniem tekstów literackich są recenzje książek, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku gorzowskim, a także sylwetki autorów prezentowanych w danym numerze. Periodyk, ukazujący się cztery razy w roku (z wyjątkiem lat 2006-2008, kiedy wydawano po sześć numerów), redaguje zespół w składzie: Ireneusz Krzysztof Szmidt (redaktor naczelny), Danuta Zielińska (sekretarz redakcji), współpraca: Krzysztof Ansilewski, Anna Dominiak, Krystyna Kamińska, Beata Patrycja Klary i Ewa Rutkowska. Od 2005 roku przy czasopiśmie działa Biblioteka Pegaza Lubuskiego. W czerwcu 2013 roku do pisma dołączony został "Pegazik Lubuski" - dodatek z wierszami dla dzieci. [ Dane na dzień: 25.09.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: materiały WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA