STILON GORZOWSKI

Stilon Gorzowski Czasopismo zakładowe wydawane w latach 1958-2006 przez ZWCh Stilon. Najstarsza gazeta zakładowa ukazująca się na terenie Gorzowa Wlkp.

Pierwszym redaktorem naczelnym był Florian Nowicki. Pierwotnie ukazywało się jako miesięcznik, w latach 1967-1996 dwutygodnik, później ponownie tygodnik, a ostatnie numery były kwartalnikiem. Drukowane w Gorzowskiej Drukarni Akcydensowej. Do 1961 roku rozprowadzane było tylko na terenie zakładu. Z czasem w gazecie zaczęło pojawiać się coraz więcej tematyki miejskiej, a część nakładu sprzedawano również na terenie miasta. W latach 1982-1990 na zlecenie zakładu wydawaniem dwutygodnika zajęło się Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe RSW, a po jego likwidacji utworzona z zespołu redakcyjnego spółdzielnia dziennikarska. Na początku 2007 roku kwartalnik został zlikwidowany.

Łącznie ukazało się 869 numerów "Stilonu Gorzowskiego". Tworzyło go wielu uznanych później dziennikarzy, m.in. Jagoda Bokuniewicz, Robert Borowy, Stefan Cieśla, Henryka Dobrowolska, Remigiusz Kamiński (zastępca sekretarza ds druku), Maria Kawska, Waldemar Kućko (fotoreporter), Mieczysław Miszkin (sekretarz redakcji), Zenon Nowopolski (sekretarz redakcji), Władysława Nowogórska (fotoreporter i artysta fotografik), Stanisław Osękowski (fotoreporter), Cezary Śliwiński (redaktor naczelny), Ryszard Talaska (redaktor techniczny), Janusz Trzcianka (redaktor naczelny) i Małgorzata Ziętek. Kilku dziennikarzy współtworzyło później m.in. zespoły redakcyjne gorzowskiego oddziału "Gazety Lubuskiej" i tygodnika "Ziemia Gorzowska".

Nakład "Stilonu Gorzowskiego" wahał się od 1500 do 2000 egzemplarzy. Najwyższy - ok. 3000 egz. - gazeta uzyskała w latach 1981-1982. Później jej nakład spadał. Czasopismo zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego. [ Dane na dzień: 16.04.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Lubuska czwarta władza" - Andrzej K. Piasecki - 2000; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [3] - "Stilon Gorzowski"
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA