STILON GORZOWSKI

Stilon Gorzowski Czasopismo zakładowe wydawane w latach 1958-2006 przez ZWCh Stilon. Najstarsza gazeta zakładowa ukazująca się na terenie Gorzowa Wlkp.

Pierwszym redaktorem naczelnym był Florian Nowicki. Pierwotnie ukazywało się jako miesięcznik, w latach 1967-1996 dwutygodnik, później ponownie tygodnik, a ostatnie numery były kwartalnikiem. Drukowane w Gorzowskiej Drukarni Akcydensowej. Do 1961 roku rozprowadzane było tylko na terenie zakładu. Z czasem w gazecie zaczęło pojawiać się coraz więcej tematyki miejskiej, a część nakładu sprzedawano również na terenie miasta. W latach 1982-1990 na zlecenie zakładu wydawaniem dwutygodnika zajęło się Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe RSW, a po jego likwidacji utworzona z zespołu redakcyjnego spółdzielnia dziennikarska. Na początku 2007 roku kwartalnik został zlikwidowany.

Łącznie ukazało się 869 numerów "Stilonu Gorzowskiego". Tworzyło go wielu uznanych później dziennikarzy, m.in. Stefan Cieśla, Waldemar Kućko (fotoreporter, później obaj związani z "Gazetą Lubuską"), Mieczysław Miszkin, Zenon Nowopolski (uznani literaci) i Władysława Nowogórska (fotoreporter i artysta fotografik).

Nakład "Stilonu Gorzowskiego" wahał się od 1500 do 2000 egzemplarzy. Najwyższy - ok. 3000 egz. - gazeta uzyskała w latach 1981-1982. Później jej nakład spadał. [ Dane na dzień: 27.12.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Lubuska czwarta władza" - Andrzej K. Piasecki - 2000; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [3] - "Stilon Gorzowski"
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA