STILON GORZOWSKI

Stilon Gorzowski Czasopismo zakładowe wydawane w latach 1958-2006 przez » ZWCh Stilon. Najstarsza gazeta zakładowa ukazująca się na terenie Gorzowa Wlkp.

Pierwszym redaktorem naczelnym był » Florian Nowicki. Pierwotnie ukazywało się jako miesięcznik, w latach 1967-1996 dwutygodnik, później ponownie tygodnik, a ostatnie numery były kwartalnikiem. Drukowane w Gorzowskiej Drukarni Akcydensowej. Do 1961 roku rozprowadzane było tylko na terenie zakładu. Z czasem w gazecie zaczęło pojawiać się coraz więcej tematyki miejskiej, a część nakładu sprzedawano również na terenie miasta. W latach 1982-1990 na zlecenie zakładu wydawaniem dwutygodnika zajęło się Zielonogórskie Wydawnictwo Prasowe RSW, a po jego likwidacji utworzona z zespołu redakcyjnego spółdzielnia dziennikarska. Na początku 2007 roku kwartalnik został zlikwidowany.

Łącznie ukazało się 869 numerów "Stilonu Gorzowskiego". Zespół redakcyjny tworzyło wielu uznanych później dziennikarzy, m.in. Jagoda Bokuniewicz, » Robert Borowy (także, w latach 2000-2006, ostatni redaktor naczelny pisma), » Stefan Cieśla, Henryka Dobrowolska, » Waldemar Kućko (fotoreporter), » Mieczysław Miszkin (sekretarz redakcji), » Zenon Nowopolski (sekretarz redakcji), » Władysława Nowogórska (fotoreporter i artysta fotografik), Stanisław Osękowski (fotoreporter), Cezary Śliwiński (redaktor naczelny), Janusz Trzcianka (redaktor naczelny) i Małgorzata Ziętek. Także: Remigiusz Kamiński (zastępca sekretarza ds druku), Maria Kawska, Ryszard Talaska (redakcja techniczna), Elżbieta Kwapiszewska (korekta) i Krystyna Kulbicka (redakcja techniczna, korekta). Kilku dziennikarzy współtworzyło później m.in. zespoły redakcyjne gorzowskiego oddziału » "Gazety Lubuskiej" i tygodnika » "Ziemia Gorzowska".

Nakład "Stilonu Gorzowskiego" wahał się od 1500 do 2000 egzemplarzy. Najwyższy - ok. 3000 egz. - gazeta uzyskała w latach 1981-1982. Później jej nakład spadał. Czasopismo zostało odznaczone Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego. [ Dane na dzień: 16.04.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Lubuska czwarta władza" - Andrzej K. Piasecki - 2000; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [3] - "Stilon Gorzowski"
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA