LAMUS

Czasopismo Lamus Czasopismo wydawane w latach 1993-2014 przez Klub Myśli Twórczej Lamus. Pierwotnie nieregularnie, z podtytułem Wydawnictwo literacko-artystyczne, a od 2008 roku jako Pismo kulturalno-artystyczne dwukrotnie w ciągu roku. Pod koniec 2014 roku ukazał się ostatni numer periodyku.

Pierwszy numer (w nakładzie 1 000 egz.) ukazał się w 1993 roku, a zredagował go zespół w składzie: Tadeusz Zaborowski (red. naczelny), Halina Katulska (sekretarz redakcji), Witold Niedźwiecki, Ludwik I. Lipnicki, Jan Gross, Mieczysław Rzeszewski, Czesław Ganda, Edward Dębicki, Bogdan Kunicki; fotoreporterzy: Jerzy Szalbierz, Marian Łazarski i Władysława Nowogórska, Lechosław Mazurkiewicz (dział techniczny), Nikos Chadzinikolau, Alfred Siatecki oraz Kazimierz Furman. Współpracowali też Leszek Długosz i Magdalena Ćwiertnia (opracowanie graficznie). Powołując do życia czasopismo, jego założyciele mieli nadzieję, że: ..."Lamus" przyczyni się do przybliżenia dorobku twórczego środowiska, wpłynie pozytywnie na jego integrację, umożliwi promocję młodych talentów, naznaczy wyraźniej miejsce na mapie kulturalnej kraju...(1). Do 1996 roku ukazywało się dwa razy w roku. W latach 1997-1999 ukazał się tylko jeden podwójny numer, zredagowany przez okrojony zespół w składzie: T. Zaborowski, M. Ćwiertnia oraz Leszek Bończuk, Zbigniew Sejwa i Eugeniusz Wieczorek (sekretarz redakcji). W 2000 roku pisma nie wydano, a rok później specjalny numer, poświęcony w całości Zdzisławowi Morawskiemu, zredagowali: Krystyna Kamińska (redakcja literacka), Ireneusz K. Szmidt (współpracujący już z "Lamusem" w latach 1994-1995) i M. Ćwiertnia. W 2002 roku naczelnym czasopisma został E. Wieczorek (równocześnie dyrektor klubu Lamus - wydawcy pisma). W latach następnych współpracowali z nim K. Kamińska, I.K. Szmidt i M. Ćwiertnia, którą zastąpił Zbigniew Olchowik (opracowanie graficzne). Okazjonalnie pisali też m.in.: Hanna Ciepiela, Edmund Cieszko, Zofia Nowakowska, Renata Ochwat, Robert Piotrowski i Aleksandra Szymańska. Począwszy od 2004 roku w kilku numerach pojawiły się również kolorowe strony. W 2007 roku, wraz z odejściem na emeryturę Eugeniusza Wieczorka, zespół redakcyjny "Lamusa" został rozwiązany.

W 2008 roku nową koncepcję pisma opracował nowy dyrektor klubu Zbigniew Sejwa. "Lamus" (z podtytułem Pismo kulturalno-artystyczne) stał się ogólnopolskim półrocznikiem, dostępnym w sieci Empik. Redaktorem naczelnym została Gabriela Balcerzak. Zespół tworzyli: Beata Frydryczak (Zielona Góra), Bogdan Banasiak (Łódź) i Z. Sejwa, a od 2009 roku tylko G. Balcerzak i Z. Sejwa. Opracowaniem graficznym i składem zajmowała się Monika Szalczyńska. Z czasopismem współpracowali autorzy z całej Polski (naukowcy, krytycy, artyści, itp.). Tematyką "Lamusa" były szeroko rozumiane problemy kultury i sztuki. Każdy numer poświęcony był innemu tematowi i posiadał odrębny podtytuł (m.in. Dialog idei, Pamięć, Pośpiech, Podróże/Mistrzowie, Płeć kultury). Nakład czasopisma (z wyjątkiem pierwszego numeru z 1993 roku) wynosił 500 egz.

W maju 2012 roku okładka "Lamusa" (1/2011), której autorką jest Monika Szalczyńska, została wyróżniona III nagrodą w prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2011, organizowanym przez Izbę Wydawców Prasy. [ Dane na dzień: 20.01.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - Tadeusz Zaborowski - "Lamus" 1/93

Źródła: [1] - czasopismo "Lamus"; [2] - Zbigniew Sejwa
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA