GŁOS WIELKOPOLSKI

Gazeta codzienna. Mutacja dziennika wielkopolskiego kolportowana w latach 1946-1950 na terenie Gorzowa Wielkopolskiego i 13 okolicznych powiatów.

Wydawana od końca 1946 roku, po powołaniu w Gorzowie Ekspozytury Urzędu Wojewódzkiego Poznańskiego i Ekspozytury Redakcji "Głosu Wielkopolskiego" na Ziemię Lubuską. Jednym z inicjatorów utworzenia oddziału "Głosu" w Gorzowie był kierownik Ekspozytury UW Florian Kroenke. Pierwsza siedziba redakcji mieściła się w lokalu Polskiego Związku Zachodniego przy ulicy Łokietka 24 (później przeniesiona na ulicę Łokietka 28). Gazeta drukowana była w formacie A3 i objętości 6-8 stron w drukarni w Poznaniu. Oprócz informacji agencyjnych zamieszczała wiele materiałów problemowych, publicystycznych i kulturalnych z terenu Ziemi Lubuskiej. M.in. w mutacji gorzowskiej drukowane były wiersze miejscowych poetów oraz fragmenty powieści w odcinkach Natalii Bukowieckiej-Kruszony, wydanej później w formie książki pt. Rubież (1998). W składzie redakcyjnym byli m.in. Ryszard Białas, Władysław J. Ciesielski, Witold Dąbrowski (organizator pierwszej redakcji), Edmund Grudziński, Irena Podolak-Podolska (pierwsza kierowniczka oddziału) i Roman Ulatowski. W połowie 1950 roku, wraz z utworzeniem województwa zielonogórskiego, redakcja została przeniesiona do Zielonej Góry i przemianowana na "Głos Zielonogórski". [ Dane na dzień: 5.04.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA