TRAKT

Trakt Pismo społeczno-kulturalne wydawane nieregularnie w latach 1991-2006. Znane też jako "Trakt. Warta–Odra".

Powołane do życia przez » Gorzowskie Towarzystwo Kultury, …ze społecznej potrzeby dokumentacji tego, co w życiu regionu jest istotne i trwałe, z chęci umożliwienia każdemu z jego mieszkańców obcowania z odrębnością i bogactwem tych terenów…(1). Nawiązywało do tradycji jednodniówki (później też kwartalnika i miesięcznika) "Ziemia Gorzowska" sprzed 1980 roku. Ukazywało się raz-dwa razy w roku w objętości od 24 do 86 stron na terenie województwa gorzowskiego i w założeniu miało wypełnić lukę między dziennikiem, tygodnikiem a publikacjami zwartymi. Pierwszy numer "Traktu", poświęcony sztuce, historii i stosunkom polsko-niemieckim, ukazał się w czerwcu 1991 roku. Pismo ukazywało się w formie czarno-białej, z kolorową okładką i w formacie A4, a pierwszy zespół redakcyjny tworzyli: Zbigniew Czarnuch, » Krystyna Kamińska, Stefania Kiełbasiewicz (red. naczelny), Zdzisław Linkowski i Bohdan Tołkacz. Szatę graficzną "Traktu" przygotowała » Magda [Magdalena] Ćwiertnia. W tworzeniu późniejszych numerów brali udział również: Jagoda Bokuniewicz (drugi numer czasopisma), » Zofia Bilińska (red. graficzny drugiego numeru), Danuta Chuda (grafika), Ryszard Kina, Teresa Kustra, » Mieczysław Miszkin, » Grażyna Pytlak, » Henryk Maciej Woźniak, Grzegorz Załoga, a także przewodnicząca Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Landsbergu » Ursula Hasse-Dresing. W 1993 roku z zespołem rozstała się K. Kamińska – jedna z założycielek "Traktu".

Od października 1992 roku (nr 4) pismo ukazywało się pod nazwą "Trakt. Warta-Odra". W późniejszych numerach "Traktu" mniej miejsca poświęcano na promocję środowisk twórczych, a skupiano się na prezentacji i promocji miejscowości województwa gorzowskiego. Numer siódmy pisma (1995) został przetłumaczony na język niemiecki w celu przybliżenia polskich terenów Niemcom, a ósmy (1996) poświęcony był Brandenburgii. Również w późniejszych "Traktach" (m.in. w nr 10 i 12 z 1997 roku) część tekstów ukazywała się po niemiecku. Wydawcą ostatnich numerów pisma (25-27) było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne TRAKT.

W 1995 roku ukazał się pierwszy numer wydany w kolorze. Kilka numerów "Traktu" poświęcono jednej tematyce, np. Brandenburgii (8/1996), ocenie samorządów w Witnicy (15/1998), Gorzowie (16/1998) i Kostrzynie (17/1998) kadencji 1994-1998, likwidowanemu » województwu gorzowskiemu (19/1998) i nowo powstającemu lubuskiemu (20/1999). [ Dane na dzień: 15.11.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - "Trakt" nr 1/1991, str. 3

Źródło: "Trakt"
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA