NASZE MIASTO / TERAZ GORZÓW

Nasze Miasto Bezpłatny tygodnik miejski ukazujący się od 2007 roku pod nazwą "Teraz Gorzów" i wydawany pierwotnie przez zielonogórską spółkę Lubpress (należącą do koncernu prasowego Media Regionalne), a od października 2008 roku przez grupę prasową Media Regionalne. Od grudnia 2014 roku ukazuje się pod nazwą "Nasze Miasto".

Pierwszy numer czasopisma – w formacie A4 - ukazał się 19 kwietnia 2007 roku w objętości 24 stron i w deklarowanym nakładzie 21 000 egzemplarzy. Drukowany w drukarni Lubpressu w Zielonej Górze, był piątym bezpłatnym tygodnikiem opatrzonym wspólnym tytułem "Teraz..." (po "Teraz Bydgoszcz", "Teraz Toruń", "Teraz Koszalin" i "Teraz Słupsk") wydawanym w kraju. Był to drugi tytuł wydawnictwa Lubpress, obok dziennika "Gazeta Lubuska", ukazujący się na terenie Gorzowa. Tworzył go nowy zespół redakcyjny w składzie: Jan Delijewski (redaktor naczelny, wcześniej m.in. "Ziemia Gorzowska" i samodzielny wydawca), Maja Sygier (sekretarz redakcji, znana m.in. z "Wiadomości Samorządowych") i » Robert Borowy. Z pismem współpracowali: Dorota Frątczak i Jerzy Zysnarski (również byli dziennikarze "Ziemi Gorzowskiej") oraz Aneta Boruch (fotoreporter), Grzegorz Musiałowicz i Jan Żukowski, a później także Iwona Jakubiec, Bogusław Nowak i Emilia Wójcik (fotoreporter). W założeniu miał: informować o tym, co się dzieje w mieście, pisać o gorzowskich sprawach, problemach i zjawiskach, a także: służyć pomocą tym, którzy szukają propozycji spędzenia wolnego czasu(1). Oprócz bieżących tekstów i informacji pierwsze numery tygodnika zawierały stałe rubryki, m.in.: "Czy, wiesz, że...", kalendarium, bulwarowa opinia publiczna, felietony Moje miasto i Diariusz Gorzowski oraz krzyżówka i sport.

Już w lipcu 2007 roku objętość tygodnika zmniejszyła się do 16 stron, a w lipcu zmalał nakład do 15 100 egzemplarzy. W październiku tegoż roku rozwiązano zespół redakcyjny. Od tego czasu gazetę redagują dziennikarze związani z "Gazetą Lubuską". Zmianie uległa również zawartość tygodnika. Wielokrotnie zmieniało się też kierownictwo "Teraz Gorzów". Nowym redaktorem naczelnym została Iwona Zielińska, na co dzień redaktor naczelna "Gazety Lubuskiej". Utworzono też stanowisko redaktora wydania, którymi przemiennie byli: Zbigniew Borek, wówczas także kierownik gorzowskiego oddziału "Gazety Lubuskiej", oraz jej dziennikarze: Tomasz Nieciecki i Aleksandra Szymańska. We wrześniu 2008 roku redaktorem naczelnym tygodnika została Aleksandra Szymańska, a wydawcą - zamiast Lubpressu - Media Regionalne. Z początkiem 2010 roku utworzono stanowisko redaktora naczelnego wszystkich tygodników, którym została Justyna Janus (wcześniej redaktor naczelna tygodnika "Teraz Opole"), a A. Szymańska redaktorem prowadzącym "Teraz Gorzów" w randze zastępcy redaktora naczelnego. Ta ostatnia odeszła z redakcji w sierpniu 2010 roku. Wówczas - przez dwa miesiące - redakcję prowadził Z. Borek, a w połowie października tegoż roku jego obowiązki przejął Jarosław Miłkowski. Już w styczniu 2011 roku J. Miłkowskiego zastąpił Wojciech Wyszogrodzki (m.in. w 2005 roku redaktor naczelny "Ziemi Gorzowskiej"), a od września 2011 roku redaktorem prowadzącym był ponownie Z. Borek. Wcześniej - w kwietniu 2011 roku - Justyna Duchnowska została nową redaktor naczelną wszystkich tygodników.

Od marca 2008 roku "Teraz Gorzów" ukazywał się w większym formacie i w objętości 12 stron, a drukowany był w drukarni Media Pomorskie w Koszalinie. W grudniu 2009 roku po raz ostatni w główce gazety podano jej nakład (12 000 egzemplarzy). Od lutego 2010 roku ponownie był drukowany w Zielonej Górze (w Drukarni Prasowej Mediów Regionalnych), co spowodowało kolejną zmianę formatu. W 2014 roku wydawcą gazety została Polskapresse Sp. Z o.o., redaktorem naczelnym Maciej Gładysiewicz. Druk gazety przeniesiono do Poznania (do Drukarni Poznań). W grudniu 2014 roku tygodnik zaczął ukazywać się jako "Nasze Miasto" (z dopiskiem: "kiedyś Teraz Gorzów"), w nowej szacie graficznej i w objętości 12 stron. Redaktorem prowadzącym gorzowskiego oddziału została A. Szymańska, która powróciła do pracy w gazecie. [ Dane na dzień: 6.12.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: (1) - "Teraz Gorzów" nr 1/2007 - Jan Delijewski

Źródło: "Teraz Gorzów"
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA