RUTKOWSKA Ewa [1945- ]

Właśc. Ewa [Czesława] Rutkowska. Animatorka i działaczka kultury. Założycielka Klubu Literackiego przy Wojewódzkim Domu Kultury [WDK], znanego później jako Klub Poetów Okrągłego Stołu. Współorganizatorka Ogólnopolskich Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów [SMAK] w Myśliborzu.

Urodzona w Ksawerowie (woj. łódzkie). Z Gorzowem związana od 1984 roku. Absolwentka Studium Kultury Dorosłych w Poznaniu (1971) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1977, Pedagogika Kultury). Ukończyła też dwuletni kurs dla instruktorów tańca ludowego i towarzyskiego (WDK Szczecin). W latach 1965-1983 związana z Powiatowym Domem Kultury [PDK] w Myśliborzu (obecnie Myśliborski Ośrodek Kultury [MOK]), gdzie pełniła funkcję m.in. instruktora, kierownika Poradni Instrukcyjno-Metodycznej oraz obowiązki dyrektora (MOK). Współpracowała także ze Społecznym Ogniskiem Muzycznym działającym przy Ośrodku. Na przełomie 1983 i 1984 roku zatrudniona w Muzeum Regionalnym w Myśliborzu.

Od 1984 roku instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury [WDK] w Gorzowie. Odpowiedzialna za planowanie pracy i kontrolę działalności placówek podległych WDK, później Samodzielny Główny Instruktor ds. Amatorskiego Ruchu Artystycznego. Z ramienia WDK sprawowała opiekę m.in. nad Przeglądem Amatorskiego Ruchu Artystycznego [PARA] (przeglądy rejonowe i wojewódzkie) oraz przygotowaniem koncertów galowych. Także nad Rejonowym i Wojewódzkim Przeglądem Grup Kolędniczych i Zapustnych. Zajmowała się organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego [OKR] oraz warsztatów dla uczestników zakwalifikowanych do eliminacji wojewódzkich. Przez trzy lata była organizatorką jego eliminacji międzywojewódzkich dla 13 województw w trzech kategoriach: recytacji, poezji śpiewanej i monodramów. Pomysłodawczyni gorzowskiej edycji Małego Konkursu Recytatorskiego, który spopularyzowała jeszcze w okresie pracy w Myśliborzu. Współorganizatorka innych wojewódzkich konkursów, m.in. Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego "Od Mickiewicza do Miłosza" czy Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego.

Od pierwszej edycji (1978) związana z Ogólnopolskimi Spotkaniami Młodych Autorów i Kompozytorów [SMAK] w Myśliborzu. Pierwotnie z ramienia MOK, a od 1988 roku z ramienia WDK. Brała udział w pracach nad regulaminem Spotkań, powoływaniu komisji kwalifikujących i realizacji imprez. Jest autorką wydawnictw rocznicowych z okazji XV-lecia, XX-lecia i XXV-lecia SMAK. Współpracowała przy cyklicznych imprezach kulturalnych, jak Ogólnopolski Przegląd Zespołów Wiejskich w Przytocznej, Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki i Przegląd Piosenki Harcerskiej (oba w Choszcznie) czy festiwale piosenki radzieckiej i żołnierskiej w Międzyrzeczu. Z ramienia WDK, a później Grodzkiego Domu Kultury [GDK], była współorganizatorką plenerowej Nocy Kupały, a przy Muzeum w Bogdańcu współorganizowała z młodzieżą "Bogdaniecki Azyl Artystyczny" (według pomysłu Marka Sokoła).

W 1998 roku przy WDK powołała do życia Klub Literacki, który później przyjął nazwę i zdobył uznanie jako Klub Poetów Okrągłego Stołu. Od 2004 roku na emeryturze.

Była członkiem kapituły Nagrody Kulturalnej Wojewody Gorzowskiego i dwukrotnie Nagrody Prezydenta Gorzowa Wlkp. Działała w gorzowskim Oddziale Towarzystwa Kultury Teatralnej, współpracowała z Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym Arsenał, pisała relacje z wydarzeń kulturalnych dla portalu GIIK. Obecnie współpracuje z czasopismem literackim "Pegaz Lubuski" i portalem » milpress.pl.

Zasłużony Działacz Kultury (1979). Odznaczona m.in. medalem pamiątkowym i odznaką honorową Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej. Wyróżniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za organizację SMAK. [ Dane na dzień: 15.02.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: Bogdan Bloch
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Ewa Rutkowska
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA