RUTKOWSKI Roman [1959- ]

Roman Rutkowski Właśc. Roman [Stanisław] Rutkowski. Poseł na Sejm III kadencji (1997-2001). Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" (2002-2006).

Urodzony w Gorzowie. Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego (1998) i Politechniki Poznańskiej (1984, Wydział Chemii). Członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1980-1984) i uczestnik strajków studenckich na Politechnice (1980-1981). W grudniu 1982 roku zatrzymany w Areszcie Śledczym w Poznaniu za kierowanie grupą kolportującą i rozpowszechniającą na terenie Poznania i Gorzowa Wlkp. podziemne pisma: "Poznański Tygodnik Wojenny", "Bibułę", "Bis", "Wiersze Wojenne" i "Przegląd". Zwolniony w kwietniu 1983 roku, a w maju tegoż roku skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

W latach 80. ub. wieku związany z gorzowską podziemną prasą opozycyjną: "Pokoleniem", "Feniksem" i "Aspektami" (m.in. współzałożyciel pisma w 1985 roku). Pracownik naukowy w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Gorzowie Wlkp. (1985-1995). Tam także przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" (1989-1994). Członek Rady Nadzorczej Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. (1995-1998). W 1997 roku z listy AWS, na jedną kadencję, wybrany do Sejmu RP. W latach 1998-2002 członek Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej "Solidarność" [RS AWS].

Członek, wiceprzewodniczący (od 1995 roku) i przewodniczący (w latach 2001-2006) Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność". Członek Rady Programowej "Tygodnika Solidarność" (od 2003 roku). Członek Rady Duszpasterskiej przy bp. ordynariuszu diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (1999-2002). W marcu 2010 roku został zastępcą dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie.

Do 1989 roku rozpracowywany przez Wydział III Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR (kryptonim Pokolenie). Odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności (2015). [ Dane na dzień: 22.03.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: "www.encyklopedia-solidarnosci.pl"; [2] - materiały IPN
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE OPOZYCJI W OKRESIE PRL | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | PARLAMENTARZYŚCI