BARAŃSKI Dariusz [1965- ]

Właśc. Dariusz [Jacek] Barański. Dziennikarz, publicysta. Laureat » Motyla – Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2000).

Urodzony w Poniecu koło Gostynia (obecnie woj. wielkopolskie). Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1991 roku. Absolwent Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu na Podkarpaciu (1984) i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1991, Wydział Nauk Humanistycznych, Katedra Filologii Germańskiej). W czasie studiów przez kilka miesięcy pracował jako nauczyciel w Jarosławiu. W 1991 roku rozpoczął pracę w Gorzowie jako nauczyciel języka niemieckiego w IV Liceum Ogólnokształcącym oraz w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Kazimierza Wielkiego (rok szkolny 1991/1992). W 1992 roku był jednym z założycieli wydawnictwa Silva Rerum, znanego m.in. z wydania » Kroniki Wieku (2002, wznowienie 2003) i zbioru emigracyjnych felietonów Mieczysława Grydzewskiego. W 1993 roku został dziennikarzem nowo utworzonego gorzowskiego Oddziału "Gazety Wyborczej", wydającego » "Gazetę Zachodnią", a w 2010 roku kierownikiem działu miejskiego "Gazety Wyborczej" w Gorzowie.

Obok tematyki miejskiej, zajmował się sprawami polsko-niemieckimi. W latach 2001/2002, podczas trwających negocjacji akcesyjnych, współtworzył wspólnie z red. Dietrichem Schroederem cykl publicystyczny (spotkania, konferencje, artykuły) "Gazety Wyborczej" i niemieckiego dziennika "Maerkische Oderzeitung" pod nazwą Gdy zniknie granica - Niemcy i Polska przed rozszerzeniem Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania. Współredagował "Gazetę Pogranicza" - comiesięczny dodatek "Gazety Wyborczej", ukazujący się w ówczesnych 10 zachodnich województwach przygranicznych. Przygotowywał materiały do podobnych dodatków ukazujących się w "Markische Oderzeitung". Przez pewien czas był też, na podstawie umowy między gazetami, jednym z redaktorów wydań niemieckich. Z czasem swoje zainteresowania dziennikarskie poszerzył m.in. o wydarzenia kulturalne. Jest autorem wielu recenzji sztuk teatralnych.

Jest pomysłodawcą Gazety Wieku – specjalnej kolumny w sobotnio-niedzielnym wydaniu "Gazety Zachodniej", w której w latach 1999-2000 wraz z zespołem dziennikarzy przypominał wydarzenia historyczne przedwojennego Landsbergu i powojennego Gorzowa, które miały miejsce na przestrzeni wieku (1900-2000). Za pomysł, redakcję i dwuletni cykl publikacji w 2000 roku został nagrodzony Motylem - Nagrodą Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Opublikowany cykl artykułów został wydany także w formie książkowej (jako Kronika Wieku) pod red. D. Barańskiego i » Artura Bryknera oraz z poszerzonym zespołem redakcyjnym. Jest m.in. autorem książki Dom biskupów gorzowskich (2012).

W 1982 roku, jeszcze jako uczeń Liceum w Jarosławiu, został aresztowany za kolportaż ulotek w stanie wojennym i zatrzymany w ośrodku dla nieletnich w Łańcucie. Po rozprawie pod nadzorem kuratora, w czasie studiów działał w podziemnych wydawnictwach jako drukarz i kolporter.

W 2012 roku otrzymał Europa Urkunde - Dyplom Europejski przyznawany przez Rząd Krajowy Landu Brandeburgii, a w 2014 roku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. Od 1997 roku mieszka w podgorzowskim Santoku. [ Dane na dzień: 7.08.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów D. Barańskiego
współpraca: Krystyna Kamińska
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - Dariusz Barański
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA