SOLIDARNOŚĆ STILONOWSKA

Solidarność Stilonowska Pismo związkowe z podtytułem "Do użytku wewnętrznego. Informator NSZZ Solidarność w ZWCH Chemitex-Stilon", wydawane w latach 1980-1981 i 1982-1989 przez Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność", a także przez Tymczasową Komisję Zakładową NSZZ "Solidarność" (1882-1987) i Zakładową Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" (1987-1989), działające na terenie Zakładów Włókien Chemicznych Stilon w Gorzowie.

Pierwotnie numerowane, wydawane nieregularnie, z częstotliwością jeden-dwa numery w miesiącu, w formacie A4, objętości ośmiu stron oraz zmiennym nakładzie dwa-trzy tys. egzemplarzy. Drukowane techniką offsetową z zastosowaniem różnego koloru druku dla poszczególnych numerów (np. nr 3/1980 - druk w kolorze niebieskim, nr 4/1980 – druk w kolorze zielonym, nr 5/1980 – druk w kolorze brązowym, nr 6/1980 – druk w kolorze czarnym, itd.). Pierwszy numer "Solidarności Stilonowskiej" ukazał się 10 listopada 1980 roku i został zredagowany przez Jana Lewandowskiego, Wacława Bukjana, Ewę Tuczyńską i Leszka Szokalskiego. Kolejny - bez E. Tuczyńskiej, ale ze Stefanią Hejmanowską, Anatolem Kąsikiem i Haliną Wojtalik. W okresie późniejszym (do 25 listopada 1981 roku) zespół redakcyjny tworzyli także: Tadeusz Frąckowiak, Andrzej Kostanecki, Zbigniew Romanowski, Teresa Siemak, Helena Starościak i Ryszard Zalewski. Po wprowadzeniu stanu wojennego (1981) zdelegalizowane, a w 1982 roku wznowione jako pismo konspiracyjne. Wydawane z nową główką, drukowane na powielaczu jako Biuletyn Informacyjny TKZ NSZZ "Solidarność", w nakładzie ok. 500 egzemplarzy, objętości od 2 do 4 stron. Komunikaty i teksy podpisywał Jerzy Lewandowski, a także "Robol", "Filut", "Borys", "Alex", "Korespondent", "Obserwator" i inni. Faktycznie, w latach 1982-1989, pismo tworzyli: Zbigniew Bodnar, W. Bukian, A. Kostanecki, Krzysztof Piaskowski, Jarosław Porwich, Z. Romanowski, Tomasz Szmytkiewicz, Paweł Szymkowicz, E. Tuczyńska i Zbigniew Zaworka.

Oprócz problematyki zakładowej i regionalnej, w piśmie drukowano teksty o tematyce historycznej (np. dotyczące zbrodni katyńskiej czy wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku), felietony, a nawet poezję. W okresie stanu wojennego w biuletynie informowano o sytuacji w ZWCh Stilon, wydarzeniach w Polsce, protestach i manifestacjach, represjach na działaczach podziemia, zachęcano do uczestnictwa w różnych wydarzeniach (np. comiesięcznej Mszy za Ojczyznę) i bojkotowaniu innych (np. obchodów 1 maja). Publikowano także "Listę kolaboranckich SNZZ pracowników ZWCh Stilon w Gorzowie Wlkp.".

Łącznie ukazało się 55 numerów "Solidarności Stilonowskiej" (w latach 1987-1989 nienumerowana, tylko z datą wydania). [ Dane na dzień: 28.02.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Solidarność Stilonowska"; [2] - "Encyklopedia Solidarności" - praca zbiorowa [tam: Grażyna Pytlak]
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA