CIEŚLA, Stefan [1949- ]

Dziennikarz, wieloletni kierownik gorzowskiego Oddziału » "Gazety Lubuskiej".

Urodzony w Drezdenku (obecnie woj. lubuskie). Z Gorzowem Wlkp. związany od 1963 roku. Absolwent » I Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie (1967), Uniwersytetu Gdańskiego (1973, Ekonomika Produkcji) oraz podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim (1979). Od 1975 roku zatrudniony jako informatyk w Ośrodku Przetwarzania Danych w » ZWCh Stilon w Gorzowie. W 1978 roku pełnił funkcję sekretarza redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego » Gorzowskiego Towarzystwa Kultury "Ziemia Gorzowska". W latach 1977-1981 związany z dwutygodnikiem zakładowym » "Stilon Gorzowski": jako dziennikarz (1977), zastępca redaktora naczelnego (1978) i redaktor naczelny (1978-1981). Od 1982 roku do emerytury (w 2010 roku) publicysta i kierownik gorzowskiego Oddziału "Gazety Lubuskiej" (w latach 1982-1988 i 1993-1998).

W 2002 roku odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. [ Dane na dzień: 29.10.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Stefan Cieśla; [2] - "Lubuska czwarta władza" - Andrzej K. Piasecki - 2000
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA