SZALBIERZ Jerzy [1947-1997]

Jerzy Szalbierz Fotografik, fotoreporter. Trzeci gorzowski twórca, który został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (1977). Wieloletni fotoreporter tygodnika » "Ziemia Gorzowska" i współpracownik dziennika » "Gazeta Lubuska". Członek nieformalnej kulturo- i opiniotwórczej grupy znanej jako » Stolik numer 1. Upamiętniony tablicą w » Alei Gwiazd na » Starym Rynku (1999).

Urodzony w Gorzowie. Zmarł tamże. Ukończył Studium Nauczycielskie w Gorzowie. Przez wiele lat był nauczycielem. Próbował się dostać na Wydział Operatorski łódzkiej PWSTiF. W 1974 roku został członkiem » Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pracę jako fotoreporter rozpoczynał w gazecie zakładowej "Celuloza" w Kostrzynie (1973-1977). Tam, w parowozowni kostrzyńskiej, powstał cykl jego słynnych zdjęć. W 1977 roku dostał się do ZPAF. Od 1980 roku fotoreporter tygodnika regionalnego "Ziemia Gorzowska". Autor wielu wystaw z fotografią artystyczną i reportażową. Słynął z niekonwencjonalnych zdjęć (m.in. Grand Prix fotografii abstrakcyjnej) i portretów (np. » Jerzego Gąsiorka). Pochowany w » Zaułku Poetów na » cmentarzu komunalnym.

W 2021 roku przypomniany został mieszkańcom Gorzowa plenerową wystawą na Starym Rynku, przedstawiającą unikatowe fotografie znajdujące się w zbiorach » Miejskiego Ośrodka Sztuki. [ Dane na dzień: 19.10.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - "Artyści Gorzowa 1945-2007" - Krystyna Kamińska - 2007
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | » PLASTYCY, FOTOGRAFICY | » TWÓRCY