SZALBIERZ Jerzy [1947-1997]

Jerzy Szalbierz Fotografik, fotoreporter. Trzeci gorzowski twórca, który został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików (1977). Wieloletni fotoreporter tygodnika "Ziemia Gorzowska" i współpracownik dziennika "Gazeta Lubuska". Członek nieformalnej kulturo- i opiniotwórczej grupy znanej jako Stolik numer 1. Upamiętniony tablicą w Alei Gwiazd na Starym Rynku (1999).

Urodzony w Gorzowie. Zmarł tamże. Ukończył Studium Nauczycielskie w Gorzowie. Przez wiele lat był nauczycielem. Próbował się dostać na Wydział Operatorski łódzkiej PWSTiF. W 1974 roku został członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pracę jako fotoreporter rozpoczynał w gazecie zakładowej "Celuloza" w Kostrzynie (1973-1977). Tam, w parowozowni kostrzyńskiej, powstał cykl jego słynnych zdjęć. W 1977 roku dostał się do ZPAF. Od 1980 roku fotoreporter tygodnika regionalnego "Ziemia Gorzowska". Autor wielu wystaw z fotografią artystyczną i reportażową. Słynął z niekonwencjonalnych zdjęć (m.in. Grand Prix fotografii abstrakcyjnej) i portretów (np. Jerzego Gąsiorka). Pochowany w Zaułku Poetów na cmentarzu komunalnym. [ Dane na dzień: 5.10.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - "Artyści Gorzowa 1945-2007" - Krystyna Kamińska - 2007
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | PLASTYCY, FOTOGRAFICY | TWÓRCY