PATEK Izabela [1967- ]

Właśc. Izabela [Olimpia] Patek. Dziennikarka radiowa i telewizyjna. Reportażystka Radia "Zachód". Laureatka wielu nagród dziennikarskich.

Gorzowianka. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcące (1985) i Uniwersytetu Jagielońskiego (1990, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: nauki polityczne ze specjalnością dziennikarską). Dziennikarka krakowskiego Oddziału TVP (1991-1992, dział informacji), po powrocie do Gorzowa - Katolickiego Radio Gorzów (1993-1994, obecnie Radio "Plus"). Od 1994 roku dziennikarka redakcji reportażu Rozgłośni Regionalnej Radia "Zachód". Autorka ponad 150 reportaży o tematyce społecznej, kulturalnej i historycznej. Stypendystka prezydenta miasta Gorzowa Wlkp. W ramach cyklu "Lubuskie perły" przygotowała szereg audycji o zabytkach Gorzowa (m.in. katedra, Dom Biskupów, Spichlerz, willa Schroedera) i ich rewitalizacji. Od 2017 roku, w ramach cyklu "Spotkania z radiowym reportażem" (prezentowane na antenie radiowej i podczas specjalnych spotkań z udziałem publiczności w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie) realizuje audycje poświęcone dawnym i współcześnie żyjącym postaciom związanym z regionem gorzowskim, m.in. o Stanisławie Kirkorze, Janie Korczu, Annie Szymanek, Zofii Bilińskiej, księdzu Witoldzie Andrzejewskim, Elżbiecie Kuczyńskiej, Stefanii Hejmanowskiej, Bogusławie Dziekańskim, Włodzimierzu Korsaku (reportaż pt. Spotkajmy się w Korsakówce, nagrodzony w ogólnopolskim konkursie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego), Irenie i Tadeuszu Byrskich czy rodzinie Szembeków. Przygotowuje też audycje o archeologii, m.in. dotyczące wykopalisk w Santoku, gdzie mieści się oddział Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta.

Od 1998 roku posiada Kartę Mikrofonową Polskiego Radia kategorii "S" (najwyższa). Dwukrotnie, jako jedyna w zespole redakcyjnym, wyróżniona tytułem Dziennikarz Roku Radia "Zachód" (2010 i 2017), przyznawanym przez Radę Programową Radia. Także dwukrotnie uhonorowana nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich za reportaże o tematyce dotyczącej praw człowieka (2008, za reportaż pt. Dobroczynność; 2009, za Partnerstwo Wschodnie, co nas łączy, co nas dzieli). Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w konkursach ogólnopolskich na reportaże, m.in. przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za reportaże: Biała czeremcha (2015) opowiadający o Marii Dratwińskiej, która spędziła swoje dzieciństwo na Syberii, oraz Nie naprawiajcie zegara (2016, nagroda w kategorii "Cywilizacja, kultura oraz popularyzacja wiedzy"), o barlineckiej artystce Romanie Kaszczyc, która jako pierwsza prezentowała swoje prace w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Laureatka konkursów organizowanych m.in. przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego (2006, statuetka św. Huberta za audycje o tematyce przyrodniczo-łowieckiej), Narodowy Fundusz Zdrowia (2009, za reportaż pt. Zdążyć przed rakiem) i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze (2016, Jak rodzona matka). W 2013 roku relacjonowała (częściowo w niej uczestnicząc) wyprawę dookoła Polski pn. Równość i godność, która wyruszyła z Gorzowa i miała za cel zwrócić uwagę na problemy osób niepełnosprawnych. Uznanie zdobyły jej reportaże (prezentowane w cyklicznych audycjach "Czas na reportaż" i "Opisać świat") pt. Testament Admirała (historia kontradmirała Józefa Unruga, którego rodzina zamieszkuje w Gorzowie, a którego przyczynkiem był powtórny, symboliczny pogrzeb, który miał miejsce w 2018 roku na cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni) oraz Nie powrócę do źródła spokoju... (o Zbigniewie Herbercie, w latach 1964-1965 kierowniku literackim Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie).

Jej twórczość prezentowana jest podczas ogólnopolskich seminariów reportażystów radiowych. Odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2018), odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2008), złotą odznaką "Za opiekę nad zabytkami" (2016) i medalem "Zasłużony dla Województwa Lubuskiego" (2018). Jest wolontariuszką gorzowskiego Oddziału Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz fundacji "Serce na dłoni". W 2021 roku nadano jej tytuł Honorowego Członka Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. [ Dane na dzień: 10.07.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Izabela Patek; [2] - portal: www.ekai.pl
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA