ZIEMIA GORZOWSKA

Czasopismo regionalne ukazujące się w latach 1971-2009. Pierwotnie na terenie miasta Gorzowa Wlkp., później woj. gorzowskiego, a od 1999 roku północnej części woj. lubuskiego. Początkowo jako kwartalnik (wydawany przez Gorzowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne), od połowy 1978 roku jako miesięcznik (wydawany przez Gorzowskie Towarzystwo Kultury), a od lutego 1980 roku tygodnik.

W latach 1980-1990 wydawany jako "Tygodnik PZPR" przez Zielonogórski Wydawnictwo Prasowe, od 1991 roku przez Gorzowską Oficynę Wydawniczą Spółdzielni Pracy, a od 1995 roku przez GOW Spółkę z o.o. W 2004 roku przeszła w ręce prywatne i do 2009 roku miała kilku właścicieli.

Pierwszym naczelnym (w okresie kwartalnika) był znany literat Zdzisław Morawski. Najwyższą pozycję na rynku gazeta uzyskała od połowy lat 80. ub. wieku. Zespół redakcyjny tworzyli wówczas m.in.: Jan Delijewski, Krystyna Kamińska, Bronisław Słomka (również red. naczelny), Jerzy Szalbierz (fotoreporter), Stefan Wachnowski, Magdalena Tomczak (również sekretarz redakcji) i Jerzy Zysnarski (również sekretarz redakcji, a później red. naczelny).

Po 2000 roku popularność tygodnika zaczęła spadać, a w latach następnych gazeta zaczęła przynosić spore straty finansowe. W kwietniu 2005 roku drukarnia w Koninku odmówiła wydania wydrukowanego nakładu ze względu na długi. W 2005 roku próbę ratowania tytułu podjęła spółka Ziemia Gorzowska, której właścicielami byli Grażyna Wojciechowska i Jan Walentynowicz. Ostatni numer tygodnika ukazał się 27 sierpnia 2009 roku.

W różnym okresie zespół redakcyjny tygodnika tworzyli również m.in.: Janusz Ampuła (w latach 1982-1984 także red. naczelny), Marek Arent, Henryka Bednarska, Jagoda Bokuniewicz (od 2002 do 2004 roku także red. naczelna), Edmund Cieszko, Grażyna Cudak, Janusz Dobrzyński, Dorota Frątczak, Hanna Kaup (w latach 2005-2009 red. naczelna), Agnieszka Moskaluk, Artur Rosiak, Janusz Rozlał, Bogusław Sacharczuk (fotoreporter), Zbigniew Sejwa (fotoreporter), Jerzy Sikora (sekretarz redakcji), Andrzej Stanek (przez dwa miesiące 2005 roku także red. naczelny), Maja Sygier (obecnie Bukowska), Jarosław Szczechowiak, Ewa Szutowicz, Mirosław Wieczorkiewicz, Andrzej Włodarczak, Maciej Woźny (od 1987 do 1991 roku red. naczelny), Wojciech Wyszogrodzki (w 2005 roku również red. naczelny), Zbigniew Żmijewski (w 2004 roku również red. naczelny) i Jowita Żurawska-Chaszczewska. [ Dane na dzień: 22.01.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Ziemia Gorzowska"; [2] - "Lubuska czwarta władza" - Andrzej K. Piasecki - 2000
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA