ZIEMIA GORZOWSKA

Ziemia Gorzowska Czasopismo regionalne ukazujące się w latach 1971-2009. Pierwotnie na terenie miasta Gorzowa Wlkp., później woj. gorzowskiego, a od 1999 roku północnej części woj. lubuskiego. Początkowo jako kwartalnik (wydawany przez » Gorzowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne), od połowy 1978 roku jako miesięcznik (wydawany przez » Gorzowskie Towarzystwo Kultury), a od lutego 1980 roku tygodnik.

W latach 1980-1990 wydawany jako "Tygodnik PZPR" przez Zielonogórski Wydawnictwo Prasowe, od 1991 roku przez Gorzowską Oficynę Wydawniczą Spółdzielni Pracy, a od 1995 roku przez GOW Spółkę z o.o. W 2004 roku przeszła w ręce prywatne i do 2009 roku miała kilku właścicieli.

Pierwszym naczelnym (w okresie kwartalnika) był znany literat » Zdzisław Morawski. Najwyższą pozycję na rynku gazeta uzyskała od połowy lat 80. ub. wieku. Zespół redakcyjny tworzyli wówczas m.in.: » Jan Delijewski, » Krystyna Kamińska, » Bronisław Słomka (również red. naczelny), » Jerzy Szalbierz (fotoreporter), » Stefan Wachnowski, Magdalena Tomczak (również sekretarz redakcji) i » Jerzy Zysnarski (również sekretarz redakcji, a później red. naczelny).

Po 2000 roku popularność tygodnika zaczęła spadać, a w latach następnych gazeta zaczęła przynosić spore straty finansowe. W kwietniu 2005 roku drukarnia w Koninku odmówiła wydania wydrukowanego nakładu ze względu na długi. W 2005 roku próbę ratowania tytułu podjęła spółka Ziemia Gorzowska, której właścicielami byli » Grażyna Wojciechowska i Jan Walentynowicz. Ostatni numer tygodnika ukazał się 27 sierpnia 2009 roku.

W różnym okresie zespół redakcyjny tygodnika tworzyli również m.in.: » Janusz Ampuła (w latach 1982-1984 także red. naczelny), Marek Arent, Henryka Bednarska, Jagoda Bokuniewicz (od 2002 do 2004 roku także red. naczelna), » Robert Borowy, Edmund Cieszko, Grażyna Cudak, » Janusz Dobrzyński, Dorota Frątczak, » Hanna Kaup (w latach 2005-2009 red. naczelna), Agnieszka Moskaluk, Artur Rosiak, Janusz Rozlał, Bogusław Sacharczuk (fotoreporter), » Zbigniew Sejwa (fotoreporter), Jerzy Sikora (sekretarz redakcji), » Andrzej Stanek (przez dwa miesiące 2005 roku także red. naczelny), Maja Sygier (obecnie Szanter), Jarosław Szczechowiak, Ewa Szutowicz, » Mirosław Wieczorkiewicz, » Andrzej Włodarczak, Maciej Woźny (od 1987 do 1991 roku red. naczelny), Wojciech Wyszogrodzki (w 2005 roku również red. naczelny), » Zbigniew Żmijewski (w 2004 roku również red. naczelny) i » Jowita Żurawska-Chaszczewska. [ Dane na dzień: 22.01.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Ziemia Gorzowska"; [2] - "Lubuska czwarta władza" - Andrzej K. Piasecki - 2000
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA