PUT Adrian [1978- ]

Adrian Put Właśc. Adrian [Marcin] Put. Duchowny rzymskokatolicki. Biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Doktor nauk teologicznych, redaktor tygodnika katolickiego » "Aspekty".

Urodzony w Szczecinie. Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1990 roku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Deszcznie (1998) i Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu (2004). W 2009 roku uzyskał tytuł licencjata na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, a w 2015 roku tytuł doktora nauk teologicznych (specjalność historia Kościoła, rozprawa pt. Posoborowe ruchy odnowy Kościoła w diecezji (zielonogórsko-) gorzowskiej w latach 1972-1998).

Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 2004 roku w gorzowskiej » katedrze z rąk bp. » Adama Dyczkowskiego. Wcześniej ministrant i lektor w parafii Chrystusa Króla na » Zawarciu w Gorzowie, a po otrzymaniu święceń wikariusz w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lubsku (2004-2009) i parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim (2009-2011). Proboszcz w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze (2015-2021) i parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze (2021-2022). 28 czerwca 2022 roku papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu jednocześnie stolicę tytularną Furnos Minor. Święcenia biskupie przyjął 13 sierpnia 2022 roku w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze z rąk nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio w asyście abp. Andrzeja Dzięgi (arcybiskup metropolita szczecińsko-kamieńskiego) i bp. » Tadeusza Lityńskiego (biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski).

W latach 2011-2015 rezydent w zielonogórskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca. Także redaktor pisma katolickiego "Aspekty", będącego dodatkiem do zielonogórsko-gorzowskiej edycji tygodnika katolickiego "Niedziela" (2011-2022). Pomocniczy duszpasterz młodzieży ds. Ruchu Światło-Życie (2011-2016). Powierzono mu także funkcje moderatora diecezjalnego Ruchu Światło-Życie (2016-2022), filii poznańskiej Ruchu Światło-Życie (2013-2022), Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji (2004-2015). Należał też do Diecezjalnej Rady ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, nadal należy do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Komisji Liturgicznej i sekretariatu I Synodu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Kierował Diecezjalnym Ośrodkiem Katechumenalnym w Zielonej Górze (2019-2022). W roku 2018 odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu, zaś w 2021 ustanowiony kanonikiem honorowym Zielonogórskiej Kapituły Kolegiackiej pw. św. Jadwigi i w tym samym roku wyznaczony zastępcą moderatora Unii Kapłanów Chrystusa Sługi – ogólnopolskiej wspólnoty kapłańskiej Ruchu Światło-Życie.

Adrian Put jest pierwszym od 2007 roku biskupem rezydującym w Gorzowie (po przeniesieniu bp. Edwarda Dajczaka do Koszalina) i jedynym biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (po przejściu na emeryturę przez biskupa » Pawła Sochę [2012] i mianowaniu bp. Tadeusza Lityńskiego biskupem diecezjalnym zielonogórsko-gorzowskim [2016]).

Jako biskup posługuje się zawołaniem In unum congregare (Zgromadzić w jedno). [ Dane na dzień: 16.12.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów bp. Adriana Puta
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Adrian Put; [2] - portal: diecezjazg.pl
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | » RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO