WORONOWICZ Michał [1949-1995]

Filmowiec, dziennikarz. Współzałożyciel pierwszej prywatnej » telewizji miejskiej Vigor.

Urodzony w Przytocznej (obecnie woj. lubuskie). Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Skwierzynie. Od 1967 roku związany z » ZWCh Stilon w Gorzowie. Pracował m.in. na stanowiskach aparatowego i zastępcy kierownika działu ds. spraw obronnych. Pasjonat nowych technik łączności i utrwalania obrazu. Współzałożyciel zakładowego Klubu Filmowców Amatorów. Utrwalał kamerą uroczystości i wydarzenia w Stilonie oraz na terenie miasta. Działał, od 1985 roku, w Klubie Użytkowników Komputerów Domowych Mikrostil, istniejącego przy » Domu Kultury Chemik. Od 1989 roku zatrudniony był w zakładowej pracowni telewizyjnej. Zajmował się też krótkofalarstwem (znak wywoławczy SP3RBS). W 1991 roku zwolniony ze Stilonu. W 1992 roku, w oparciu o własne archiwum filmowe, utworzył pierwszą prywatną telewizję miejską Vigor, której był dyrektorem do śmierci w 1995 roku. Pochowany na cmentarzu w Przytocznej. [ Dane na dzień: 28.05.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA