ŁĄCZĄ NAS LUDZIE I MIEJSCA

Łączą nas ludzie i miejsca Biuletyn ukazujący się nieregularnie od 2016 roku poświęcony ludziom i miejscom związanym z Gorzowem Wielkopolskim.

Wydawany w formacie A4, o zmiennej objętości (od 24 do 52 stron), nienumerowany, w całości kolorowy, drukowany na papierze kredowym. Ukazuje się z inicjatywy dziennikarki » Hanny Kaup (projekt, redakcja, layout, teksty, korekta i fotografie) i Stowarzyszenia Św. Eugeniusza de Mazenoda (opiekun projektu) działającego przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefa na » Zawarciu. Bezpłatny, finansowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (w 2021 roku). Biuletyn kolportowany na terenie miasta przez wybrane placówki (m.in.: Archiwum Państwowe, » Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta, Urząd Miasta, parafie, Cafe Dziki Bluszcz, księgarnie Pielgrzym i Świętego Antoniego oraz podczas wydarzeń miejskich). Wydanie z 2021 roku ukazało się pod rozszerzonym tytułem "Łączą nas ludzie i miejsca w kulturze".

Pierwowzorem biuletynu było wydawnictwo pt. "Lekcja historii" przygotowane w 2015 roku i w całości poświęcony wspomnieniom gorzowian, którzy po wojnie osiedlili się na Zawarciu. [ Dane na dzień: 24.01.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - biuletyn "Łączą nas ludzie i miejsca" - 2016-2021
Zobacz też : » MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA