ARSENAŁ GORZOWSKI

Arsenał Gorzowski Pismo informacyjno-kulturalne wydawane przez Agencję Wydawniczą Kamak, a później Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne Arsenał. Od października 1994 roku do grudnia 1998 roku ukazywało się jako miesięcznik, a w latach 1999-2005 jako rocznik.

Z początku w objętości 60 stron (w latach późniejszych 56), w deklarowanym nakładzie 15 tys. egzemplarzy i formacie A5. Pierwszy ważniejszy skład redakcyjny: Krystyna Kamińska, Ireneusz K. Szmidt (od numeru 4 z 1994 roku do numeru 7/8 z 1995 roku wskazywany jako redaktor naczelny), Aleksandra Pezda i Ireneusz Faliński (redakcja techniczna). W okresie późniejszym dołączyli m.in.: Zbigniew Sejwa (zdjęcia), Jacek Walczak i Daria Żok, a jako współpracownicy (w różnym okresie) także: Leszek Bończuk, Zbigniew Czarnuch, Dorota Frątczak, Kazimierz Furman, Beata Gramza, Jerzy Grodek, Bogdan J. Kunicki, Jacek Lauda, Anna Makowska-Cieleń, Jarosław Naus, Bogusław Nowak, Ewa Rutkowska, polityk Jerzy Wierchowicz i Joanna Ziembińska-Kurek. Stronę graficzną opracowała Magdalena Ćwiertnia.

Wydawcami "Arsenału Gorzowskiego", dotowanego przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego i Wydział Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego, byli Krystyna Kamińska i Ireneusz K. Szmidt. W miesięczniku dominowały informacje o wydarzeniach kulturalnych odbywających się w Gorzowie i większych miastach województwa gorzowskiego. Znaczne miejsce zajmował dział literacki, obejmujący twórczość i krytykę tekstów literackich (wśród recenzentów m.in.: K. Kamińska, I. K. Szmidt, J. Naus). Na łamach "Arsenału" debiutowało wielu autorów z Gorzowa i okolic. Silną stroną pisma były też felietony: Furmanka (K. Furman), Myśli oderwane (B. J. Kunicki), Pół serio (J. Wierchowicz) i Spostrzeżenia (Z. Czarnuch). "Arsenał" odnotował także wszystkie książki ukazujące się na gorzowskim rynku w okresie jego wydawania. Miesięcznik ukazywał się z okazjonalnymi dodatkami, m.in.: GIT (Gorzowski Informator Turystyczny, w latach 1995-1997 do numerów wakacyjnych) i GIK (Gorzowski Informator Kulturalny, w latach 1997-1998). "Arsenał Gorzowski" ukazywał się także w kilkunastu miastach woj. gorzowskiego, a teksty z ich terenu przygotowywała liczna grupa dziennikarzy spoza Gorzowa. W grudniu 1998 roku ukazał się ostatni, 50 numer "Arsenału" jako miesięcznika. Jedną z przyczyn zaprzestania jego wydawania była likwidacja województwa gorzowskiego.

W latach 1999-2005 "Arsenał Gorzowski" ukazywał się raz w roku z podtytułem "Rocznik kultury i sztuki". Finansowany był z budżetu miasta, a jedynymi jego redaktorami byli K. Kamińska i K. I. Szmidt. Objętość rocznika, wydawanego w formacie C5, wahała się od 120 do 220 stron. Jego nakładu nie podano. [ Dane na dzień 21.05.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: [1] - "Arsenał Gorzowski"
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA