GORZOWSKIE WIADOMOŚCI KOŚCIELNE

Właśc. Gorzowskie Wiadomości kościelne. Organ Urzędowy Kurii Biskupiej. Pismo kościelne wydawane [...] za zezwoleniem Władzy Duchownej[1][...] przez Kurię Biskupią w Gorzowie w latach 1957-1992.

Powołane z inicjatywy księdza Kazimierza Łabińskiego. Ukazywało się nieregularnie (do 11 numerów w ciągu roku), w formacie A5, ze zmienną ilością stron. Pierwszy numer "Wiadomości" ukazał się w nakładzie 1000 egz., a w latach późniejszych nakład wynosił m.in. 1200, 850, 650 egz. Numeracja stron obejmowała cały rok wydawniczy (np. rocznik 1957 numerowany były od strony pierwszej do 752, a rocznik 1984 od pierwszej do 255). "Wiadomości" zawierały komunikaty kurii biskupiej (także w języku łacińskim), kazania i orędzia biskupa, listy Stolicy Apostolskiej, zarządzenia państwowe dotyczące spraw kościelnych i oświatowych, a także instrukcje dla księży, informacje z życia diecezji, kalendarium i nekrologii. Na łamach "Wiadomości" publikowane były materiały z zakresu filozofii, socjologii, etyki, a także dotyczące historii Kościoła, problematyki ochrony zabytków sakralnych itp. "Wiadomości" drukowane były w Gorzowskiej Drukarni Akcydensowej.

Wśród redaktorów byli m.in. księża: K. Łabiński, Henryk Dworak, Edward Jagodziński, Stanisław Starczyński. [ Dane na dzień: 30.06.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Przypisy: [1] - Dopisek w stopce redakcyjnej
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | RELIGIE, KOŚCIOŁY, DUCHOWIEŃSTWO