ECKERT Rudolf [18??-19??]

Dziennikarz i historyk. Od ok. 1885 roku redaktor naczelny dziennika "Neumärkische Zeitung", należącego do oficyny R. Schneider & Sohn w Landsbergu.

Daty i miejsca urodzenia oraz śmierci nieznane. W 1890 roku wystąpił w grupie założycielskiej Towarzystwa Historii Nowej Marchii, a od 1891 roku można go odnaleźć jako sekretarza pośród zarządu prowizorycznego tegoż towarzystwa, obok naburmistrza Landsbergu Wilhelma Meydama, burmistrza Kostrzyna Detlefsena, profesora landsberskiego gimnazjum doktora Hermanna Hartmanna i sędziego Curtiusa z Berlina. Wybór Eckerta na sekretarza ukonstytuowanego zarządu zbiegł się z jego licznymi publikacjami, od opracowań na łamach pisma towarzystwa (np. o stosunkach monetarnych Nowej Marchii, edycji landsberskiej Kroniki Pisarzy Miejskich) po dwa własnego nakładu wydawnictwa książkowe. Świadczy to o przygotowaniu merytorycznym i dużym zapale autora. Trudno ustalić, czy także o dłuższym zamieszkiwaniu w mieście lub regionie, czy też może o studiach kierunkowych. Rudolf Eckert miał w Landsbergu również epizody dramatopisarskie (np. Studio oben auf!, z muzyką Wilhelma Rudnicka), które publikował w oficynie Volger & Klein i być może wystawiając w mieście w którymś z lokali.

Już w kwietniu 1893 roku opuścił grono Towarzystwa Historycznego Nowej Marchii, żegnany za wielkie zasługi i choć dość chłodno, to z życzeniami powodzenia w zadaniach w nowym miejscu. Już publikując Kronikę Pisarzy Miejskich (1893), do nazwiska autora dopisano Berlin. Jednak ta edycja, jak i historia miasta do połowy XV w. (1890) oraz opowieść o XVI-wiecznych procesach czarownic w Landsbergu (I wyd. 1891, II wyd. 1924), pochodzące spod jego pióra, są wiecznym pomnikiem jego pracy dla Gorzowa i regionu. [ Dane na dzień: 28.03.2012 ]

Autor: Robert Piotrowski
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : MEDIA, DZIENNIKARZE, WYDAWNICTWA | OSOBOWOŚCI LANDSBERGU