ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE
ANDRZEJCZAK Bogusław (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
BALAK Marcin (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
BANIUKIEWICZ Antoni (dyrektor teatru)
BARAN Roman (przewodniczący Prezydium MRN)
BAUER Zenon (przewodniczący Prezydium MRN)
BEDNAREK Piotr (prezes zarządu i redaktor naczelny Radia Zachód)
BEDNARZ Zofia (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
BEZDZIECKI Czesław (przewodniczący Prezydium MRN)
BORKOWSKI Piotr (dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej, dyrygent)
BYRSKA Irena (dyrektor teatru)
CHROSTOWSKI Władysław (Wojewódzki Konserwator Zabytków)
CIEPIELA Wiesław (inspektor policji, dziennikarz, rzecznik prasowy)
DRAGUN Josif (komendant wojenny Gorzowa Wielkopolskiego)
DRATWIŃSKA Maria (prezes Honorowy Związku Sybiraków Oddział w Gorzowie)
DRECZKA Janusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
DYRAK Ryszard (dyrektor GPBP, poseł)
ERDMANN Mariusz (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
FIGURA Jan (dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM)
GĄSIOREK Jerzy (dyrektor BWA, artysta plastyk)
GĘSICKI Marek (dyrektor WBP)
GORYWODA Lech (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
GROCHOWSKI Piotr (lichenolog, doktor nauk biologicznych)
GUZENDA Mariusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
HERMA Karol (dyrektor II LO, radny MRN)
JANKOWSKI Tadeusz (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
JAWORSKI Edward (dyrektor WiMBP, historyk)
JĘDRZEJCZAK Tadeusz (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KEMPA Henryk (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KIERNOŻYCKI Włodzimierz (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KOŁODZIEJ Ryszard (dyrektor Oddziału ARR, polityk)
KORDOŃ Henryk W. (dyrektor szkół)
KOMARNICKI Władysław (założyciel InterBud-West, działacz sportowy)
KRUSZONA Leon (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KUCHARSKI Tomasz (kierownik referatu sportu UM, mistrz olimpijski)
KUJAWSKI Zygfryd (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
KUSKA Wojciech (dziennikarz, językoznawca, wykładowca akademicki, dyrektor muzeum)
KUŹNIK Stanisław (dyrektor teatru, reżyser filmowy i teatralny)
LEŚNIAK Michał (dyrektor WKFSiT, prezes GOZPN)
LISZKA Romuald (założyciel telewizji "Teletop")
ŁUKAŃKO Zofia (kierownik Ośrodka Kultury przy ZWCh Stilon)
MAJOR Ryszard (dyrektor teatru, reżyser)
MAŃCZAK Edmund (starszy cechu krawców)
MIKUĆ Bohdan (dyrektor teatru)
MODRZEJEWSKA-KAROWOSKA Dorota (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
NIEWIAROWSKI Wacław (wojewoda gorzowski, minister)
NOWAK Alina (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
NOWAK Krzysztof (dyrektor Filharmonii Gorzowskiej)
NOWAK Stanisław (wojewoda gorzowski)
OCHNICKI Wiktor (działacz rzemiosła gorzowskiego, Starszy Cechu)
OLEJNICZAK Bogdan (dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych, radny MRN)
OSTROUCH Jerzy (wojewoda gorzowski i lubuski)
PAPCIAK Edmund (przewodniczący Rady Izby Rzemieślniczej)
PAWLAK Ewa (dyrektor Wydziału Kultury i Promocji UM)
PERA Małgorzata (dyrektor Filharmonii Gorzowskiej)
PIEKARZ Ewa (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
PIEŃKOWSKI Sebastian (przewodniczący Rady Miasta)
PIOSIK Stefan (podróżnik, biznesmen)
POLUS Andrzej (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
POPŁAWSKI Emilian (prezydent Zachodniej Izby Gospodarczej)
POSPIESZNY Marek (prezes GOZPN, działacz sportowy)
PRZYBYŁOWICZ Lidia (dyrektor Wydziału Kultury UM)
RADZIŃSKI Artur (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
RAFALSKA Elżbieta (minister rodziny, pracy i polityki społecznej, polityk)
RAWA Mirosław (wicewojewoda, wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
REJNIAK Kazimierz (działacz sportowy, prezez GOZK)
RÓJ Włodzimierz (dyrektor OSiR, karateka, mistrz Europy)
ROZHIN Andrzej (reżyser teatralny)
RUTKOWSKI Roman (zastępcą dyrektora PUP, działacz NSZZ "Solidarność")
RYBKA Franciszek (działacz rzemiosła gorzowskiego, Podstarszy Cechu)
RYMAR Dariusz (dyrektor AP, historyk)
RZEŹNICZEK Marian (dyrektor szkoły, pedagog)
SADOWSKI Wojciech (dyrektor MBP, etnolog i regionalista)
SEJWA Stefan (wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
SERAFINOWSKI Wacław (działacz rzemiosła gorzowskiego)
SŁOWIK Janusz (kierownik Wydziału Kultury i Sztuki UM)
SOPALAK Mirosław (wicewojewoda gorzowski)
SPYCHAJ Krzysztof (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
SZCZERBOWSKI Zbigniew (dyrektor teatru, aktor)
SZENWALD Sławomir (dyrektor WiMBP)
SZEWCZYK Andrzej (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
SZMYT Jerzy (dyrektor ZE Gorzów)
SZUPILUK Krzysztof (dyrektor artystyczny Małych Gorzowiaków, dyrektor MDK)
SZYKUŁA Maciej (wicemarszałek woj. lubuskiego)
ŚLEZIAK Danuta (kierownik Spichlerza)
ŚWIREPO Jan (polityk, poseł, wicewojewoda lubuski)
ŚWITALSKI Krzysztof (dyrektor Filharmonii Gorzowskiej)
TELEC Jan (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
TOMASZEWICZ Jan (dyrektor teatru, reżyser)
WAKULICZ Leszek (urzędnik UM, dyrektor szpitala wojewódzkiego)
WIŚNIEWSKI Benedykt (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
WIŚNIOWSKI Adam (honorowy prezes PTTK, przewodnik turystyczny)
WITKOWSKI Feliks (prezes Gorzowskiej Izby Rzemieślniczej)
WOJCIECHOWSKA Grażyna (wiceprzewodnicząca Rady Miasta, prezes zarządu ZNP)
WOLSKI Nikodem (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
WOŹNIAK Henryk (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
WOŹNIAK Stanisław (dyrektor Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej)
WÓJCICKI Jacek (prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
WYSOCKI Piotr (pierwszy prezydent Gorzowa Wielkopolskiego)
ZDROWOWICZ-KULIK Ewa (wicewójt Santoka)
ZIELIŃSKI Wawrzyniec (dyrektor firmy Poraj, przedsiębiorca)