ZIELIŃSKI Wawrzyniec [1961- ]

Wawrzyniec Zieliński Właśc. Wawrzyniec [Stefan] Zieliński. Mgr inż. ichtiolog, właściciel Zakładu Projektowania i Usług Komunalnych Poraj, regionalista.

Urodzony w Lublinie. W Gorzowie od 1986 roku. Potomek dużej rodziny Chomiczów: m.in. Bolesława, społecznika i jednego z założycieli polskiej straży pożarnej, a także Jana i Józefa, którzy na początku XX wieku założyli w Warszawie firmę ogrodniczo-nasienną Braci Chomicz. Od ich nazwiska jedno z warszawskich osiedli nazwano Chomiczówką. Inżynier wielu specjalności. Ukończył m.in. wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Szczecinie (1986), studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej z zakresu architektury krajobrazu (1995), studia podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej (2008), archeologię przemysłową na Politechnice Wrocławskiej (2010) i historię sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (2013).

Przez 2 lata pracował na morzu jako rybak, a później powrócił do rodzinnego zawodu ogrodnika. W 1988 roku w Gorzowie założył Zakład Projektowania i Usług Komunalnych Poraj (pierwotnie znany jako Zakład Robót Wysokościowych, specjalizujący się m.in. w wycince drzew) zajmujący się pielęgnacją zieleni miejskiej, konserwacją zabytków oraz mechanizacyjnymi pracami rolnymi i leśnymi. W 2004 roku w podgorzowskim Wawrowie rozpoczął budowę filii zakładu, jako Centrum Ogrodnicze Świat Roślin i Zwierząt, ze zwierzyńcem, Ogrodem Doświadczeń i Zmysłów, skansenem i karczmą Farma Wawrzyńca, spopularyzowaną m.in. przez Magdę Gessler.

Regionalista i kolekcjoner pamiątek związanych z historią miasta. Posiada kilkutysięczną kolekcję pocztówek dawnego Landsbergu i Gorzowa. Uratował przed zniszczeniem kilkadziesiąt tablic nagrobnych dawnego cmentarza ewangelickiego, z których, na zlecenie miasta, jego firma Poraj wybudowała lapidarium przy ulicy Walczaka. W 2004 roku z berlińskiego cmentarza Zehlendorf sprowadził do Gorzowa płytę nagrobną landsberskiego malarza Ernsta Heneslera, ustawioną obecnie przy kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej na Wieprzycach. Uchronił przed zniszczeniem zabytkowe XIX-wieczne płyty chodnikowe przeznaczone do utylizacji, a także drewniane ławy i stoły, które były wyposażeniem legendarnej Karczmy Słupskiej. Zebrał kolekcję blisko 100 gazomierzy z końca XIX wieku. W 2010 roku na Politechnice Wrocławskiej obronił pracę pt. Mazury. Traktory z Gorzowa Wielkopolskiego poświęconą ciągnikom Mazur D40 i D50, produkowanym w latach 60. ub. wieku przez ZM URSUS w Gorzowie. Miłośnik wypraw wysokogórskich. W latach 80. brał udział w wyprawie w Himalaje, w 1997 roku na Kilimandżaro (Tanzania), a 1998 w Andy (Peru), szlakiem Ernesta Malinowskiego, polskiego inżyniera i budowniczego kolei w Peru i Ekwadorze.

W ramach projektu Unii Europejskiej Tempus-Phare ukończył kurs nowoczesnego zarządzania rozwojem miasta (1998). Uhonorowany tytułami Krajowy Wicemistrz AGROLIGI 2008 i Wzorowy Agroprzedsiębiorca Roku 2009 (przez miesięcznik AGRO). [ Dane na dzień: 18.08.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / także zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Wawrzyniec Zieliński; [2] - "Who is who"; [3] - "Przegląd Techniczny"
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | REGIONALIŚCI, HISTORYCY