BALAK Marcin [1941-2008]

Marcin Balak Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego (1979-1989). Historyk. Dyrektor Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji [PWiK].

Urodzony w Baniłowie (Rumunia). Zmarł w Gorzowie. Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Działacz młodzieżowy: był przewodniczącym Zarządu Zakładowego ZMS w ZWCh Stilon, członkiem FSZMP, a następnie komendantem OHP w Zielonej Górze. W 1975 roku został skierowany do Gorzowa w celu utworzenia Komendy Wojewódzkiej Ochotniczego Hufca Pracy [OHP] w nowo utworzonym województwie gorzowskim. W latach 1979-1988 wiceprezydent Gorzowa. W 1988 roku startował w wyborach na prezydenta. Jeden z pomysłodawców Dni Gorzowa. Później związany z przedsiębiorstwami zagranicznymi i ubezpieczeniami. W 1998 roku z listy SLD startował w wyborach do Rady Miasta. W latach 1999-2006 był dyrektorem PWiK. W 2006 roku przeszedł na rentę. [ Dane na dzień: 20.12.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI