KOŁODZIEJ Ryszard [1948-2011]

Ryszard Kołodziej Wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Poseł na Sejm PRL X kadencji i poseł na Sejm RP II kadencji. Działacz Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego [ZSL] i Polskiego Stronnictwa Ludowego [PSL]. Także dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Gorzowie.

Urodzony w Dębnie (obecnie woj. zachodniopomorskie). Zmarł tamże. Absolwent Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej w Szczecinie (1978). Był doradcą w zakresie rolnictwa. Specjalista ds. oświaty produkcji roślinnej i ekonomiki w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Technicznego w Lubniewicach (1976-1978). Od 1985 roku członek ZLS, a od 1990 roku PSL. Prezes Miejsko-Gminnego Komitetu ZSL w Dębnie (1986-1989). Sprawował mandat posła na Sejm kontraktowy (1989-1991, m.in. członek Komisja Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego) oraz na Sejm II kadencji (1993-1997) – w obu przypadkach wybierany z okręgu gorzowskiego ZSL (1989) i PSL (1993). W latach 90. dyrektor generalny i podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. W 1993 roku powołany na stanowisko wiceministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (do 1997 roku). Później m.in. dyrektor generalny i dyrektor Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie, główny inspektor jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (2003) oraz dyrektor gorzowskiego Oddziału Agencji Rynku Rolnego (2003-2006). Pochowany na cmentarzu w Dębnie. [ Dane na dzień: 12.07.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | PARLAMENTARZYŚCI