ŁUKAŃKO Zofia [1934- ]

Znana też jako Zofia Stefańczyk. Inżynier technologii chemicznej. Wieloletni pracownik i racjonalizator ZWCh Stilon (1951-1987). Kierownik Ośrodka Kultury przy ZWCh Stilon (1987-1990). Animatorka kultury.

Urodzona w miejscowości Brzezinki koło Radomska (woj. łódzkie). Z Gorzowem związana od 1951 roku. Absolwentka Korespondencyjnego Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Przemysłowej (1966) i Politechniki Szczecińskiej (1971, Wydział Technologii Chemicznej). Przez całe zawodowe życie związana z Zakładem Włókien Chemicznych Stilon. Pracowała w laboratorium włókienniczym, także na Oddziale Przędzenia (PJ-1) i na kontroli technicznej. Była technologiem, mistrzem na Wydziale Rozciągania (PJ-2) i kierownikiem Wydziału Żyłki i Szczeciny. Autorka licznych projektów racjonalizatorskich. Uczestniczyła w szkoleniach zawodowych we Włoszech (1969), Japonii (1975) i ZSRR (1979).

W latach 1984-1985 uczyła także przedmiotów zawodowych (technologia wytwarzania włókien) w Technikum Chemicznym w Gorzowie, a w latach 1985-1986 w VEB Chemiefaserwerk Herbert Warake w Guben (wówczas NRD) uczyła technologii, chemii i języka polskiego, Polaków zatrudnionych w niemieckiej fabryce włókienniczej.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej [NOT] w Gorzowie, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (1974), Klubu Techniki i Racjonalizacji przy ZWCh Stilon. W 1987 roku została kierownikiem Ośrodka Kultury ZWCh Stilon przy ulicy Pomorskiej. Podlegały jej także ZDK Chemik, Muzeum Zakładowe Stilon, Zakładowa Rozgłośnia Radiowa, zakładowa pracownia plastyczna i biblioteka. Od 1990 roku na emeryturze.

Członek koła PTTK przy ZWCh Stilon (1969), Klubu Turystyki Pieszej "Nasza Chata" i Klubu Regionalistów. Jest autorką piosenki o "Naszej Chacie", który stał się później hymnem klubu. Uczestniczyła w życiu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Odznaczona m.in. medalem Za Zasługi dla Województwa Gorzowskiego (1986), Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (1989), Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (1976). Wyróżniona także Nagrodą NOT za Wybitne Osiągnięcia w Dziedzinie Techniki (1977), Zakładową Nagrodą Techniczną ZWCh Chemitex Stilon (1985), odznaką i tytułem Racjonalizator Produkcji (1987). [ Dane na dzień: 17.05.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Z. Łukańko
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: Zofia Łukańko
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | ANIMATORZY KULTURY | REGIONALIŚCI, HISTORYCY