SZMYT Jerzy [1932-2014]

Jerzy Szmyt Inżynier elektryk, jeden z założycieli gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich [SEP] i były dyrektor Zakładów Energetycznych Gorzów. Członek Honorowy SEP. Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej. Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej. Także nauczyciel.

Urodzony w Podrzewiu (woj. poznańskie, obecnie wielkopolskie). Z Gorzowem związany od 1955 roku. Zmarł tamże. Ukończył Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia licealnego w Międzychodzie (1951) oraz Wydziały Elektryczne w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu (1955, specjalność: sieci elektryczne) i na Politechnice Poznańskiej (1963, specjalność: sieci i układy elektroenergetyczne). Od 1955 roku zatrudniony w Zakładzie Energetycznym w Gorzowie [ZE] (do 1958 roku znanym jako Zakład Sieci Elektrycznych), kolejno na stanowiskach: kierownika sekcji, głównego inżyniera, a później I zastępcy dyrektora (1967-1989) i dyrektora naczelnego ZE (1989-1992). W latach 1993-1998 zarządca komisaryczny i likwidator Gorzowskich Zakładów Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Gorzowie, na bazie którego powstał ZREMB SA. Jako pełnomocnik dyrektora ds. jakości doprowadził do uzyskania przez ZREMB SA certyfikatu ISO-9001 (1998). Z początkiem 1999 roku przeszedł na emeryturę.

Działał w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej [NOT]. W latach 1977-1982 był wiceprzewodniczącym, a w latach 1982-1987 przewodniczącym Rady Wojewódzkiej NOT w Gorzowie. Inicjator Gorzowskich Dni Techniki i współorganizator Gorzowskich Dni Elektryki (1999-2006). Wielokrotnie uczestniczył w Wojewódzkich Zjazdach Delegatów SEP i Kongresach Techników Polskich. Był założycielem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. W 2010 roku został Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Zwolennik i popularyzator wykorzystania naturalnych źródeł energii. Zainicjował odbudowę obiektów małej energetyki wodnej na terenie woj. gorzowskiego, dzięki czemu do 2008 roku udało się uruchomić 15 małych prywatnych elektrowni wodnych. W latach 1958-2010 był członkiem Oddziałowej Komisji Egzaminacyjnej SEP, wykładowcą na kursach szkoleniowych, a w latach 1965-1967 wykładowcą przedmiotów zawodowych w Technikum Elektromechanicznym w Gorzowie. Autor czterech monografii historycznych na temat Oddziału Gorzowskiego SEP, a także współautor podobnej publikacji na temat Oddziału Zielonogórskiego. Autor około 40 publikacji prasowych na temat elektrotechniki i jej historii. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie działał na rzecz gorzowskiego środowiska elektryków. Organizował spotkania jubileuszowe oraz konferencje i wystawy na temat historii elektryki w Polsce, popularyzując m.in. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, za co w 2013 roku został uhonorowany specjalną statuetką przez ogólnopolski komitet ds. promowania polskiego uczonego, a w 2014 roku (pośmiertnie) otrzymał medal im. prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

W latach 1984-1988 radny i wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gorzowie [WRN], a także przewodniczący komisji ds. Samorządu Terytorialnego i wiceprzewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej przy wojewodzie gorzowskim. Od 1993 roku prowadził własne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Elektro-Pol, zajmujące się działalnością w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego.

Odznaczony m. in. Srebrnym (1974) i Złotym (1980) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984), a także wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi oraz regionalnymi, m.in.: Srebrną (w 1967 roku) i Złotą (w 1975 roku) Odznaką Honorową SEP, Medalem 90-lecia SEP (2009), Srebrną (1960), Złotą (1965) i Diamentową (2009) Odznaką Honorową NOT, złotą odznaką Zasłużony dla Energetyki (1974), Odznaką Honorową Za Zasługi dla Energetyki (2003), odznaką Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji (1985), Odznakami Honorowymi: Za Zasługi dla Rozwoju Województwa Zielonogórskiego (1969) i Województwa Gorzowskiego (1978), Odznaką Honorową Miasta Poznania (1977), medalem Za Zasługi dla Miasta Zielonej Góry (1979), Odznaką Honorową Za Szczególne Zasługi w Rozwoju Społeczno-gospodarczym i Kulturalnym Miasta Gorzowa Wlkp. (1979) i Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2006).

W październiku 2014 roku gorzowski Oddział SEP otrzymał imię Jerzego Szmyta. Odsłonięto również tablicę upamiętniającą jego patrona. [ Dane na dzień: 14.05.2015 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów Mirosława Szmyta
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Mirosław Szmyt; [2] - "Wiadomości Elektrotechniczne" – 6/2014 – tam: Marian Bentkowski i Zdzisław Chybicki; [3] - "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA