SZENWALD Sławomir [1966- ]

Właśc. Sławomir [Jan] Szenwald. Filolog, germanista. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej [PWSZ] (1998-2016) i Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie (od 2016 roku). Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie (od 2018 roku). Tłumacz przysięgły.

Urodzony w Grudziądzu (wówczas woj. pomorskie). Z Gorzowem związany od 1990 roku. Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu (1985) i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1991, Wydział Neofilologiczny, kierunek filologia germańska). Ukończył także studia podyplomowe Menedżer Oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Kaliszu (1998) oraz kilkadziesiąt kursów doskonalenia zawodowego i specjalistycznego w Polsce i za granicą (m.in. Austria, Niemcy, Wielka Brytania) z zakresu dydaktyki języków obcych, tłumaczeń, zapewnienia jakości w instytucjach oświaty i kultury. Członek Stowarzyszenia Literackiego "Prom" (2003) i Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Młodzieżowego (2003). Kierownik Sekcji Języka Niemieckiego przy Kolegium Języków Obcych w Gorzowie (1991), później wicedyrektor (1996) i dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich (1997-1998). Od 1998 roku związany z PWSZ i Akademią im. Jakuba z Paradyża. M.in. twórca (1998) i przez wiele lat doradca Medioteki Goethe-Institut, działającej przy PWSZ (od 2016 roku Akademia im. Jakuba z Paradyża), a także kierownik Zakładu Języka Niemieckiego (1998-2012).

Uznany germanista. Autor tłumaczeń wielu publikacji literackich, naukowych i popularnonaukowych, np. Kronika wieku. Landsberg 1900-2000 Gorzów (2003, pod redakcją Artura Bryknera i Dariusza Barańskiego), Gorzów Wielkopolski: portret miasta = das Porträt der Stadt (1995, pod redakcją Władysława Chrostowskiego), także prac powstałych przy PWSZ i Akademii im. Jakuba z Paradyża. Koordynator i tłumacz wielu polsko-niemieckich projektów kulturalnych, m.in.: spektaklu muzycznego pt. Reineke Fuchs (2010, w Polsce wystawionego jako Lis Przechera), przygotowanego przez aktorów niemieckich we współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., noweli filmowej pt. Czechów (2012) oraz Międzynarodowego Festiwalu Książki Ilustrowanej w Brandenburgii "Mroczne i Zabawne", którego edycje odbywają się także w Polsce (m.in. od 2015 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie). Wielokrotny członek jury m.in. konkursów związanych z kulturą niemiecką, np. kilku edycji konkursu plastycznego inspirowanego lekturą tekstu typu Leichte Lektüre ze zbiorów Goethe-Institut w PWSZ, przeznaczonego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej uczącej się języka niemieckiego na terenie województwa lubuskiego. Od 2019 roku jest członkiem Zarządu Fundacji Serce na Dłoni.

Kandydat do Rady Miasta z ramienia Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej (2010). Członek Rady Programowej TVP3 (od 2017 roku). Odznaczony m.in. Odznaką Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2000). [ Dane na dzień:25.03.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum S. Szenwalda
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Sławomir Szenwald; [2] - portal: www.lubuskie.pl
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA