NOWAK Stanisław [1937- ]

Stanisław Nowak Działacz polityczny. Pierwszy wojewoda gorzowski (1975-1988) i przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej (1988-1990).

Urodzony w miejscowości Szymonowice koło Sandomierza. Z Gorzowem związany od 1975 roku. W 1954 roku trafił do Rzepina (obecnie woj. lubuskie) z nakazem podjęcia pracy w miejscowym POM. W 1956 roku był jednym z organizatorów Związku Młodzieży Wiejskiej w powiecie żarskim, a później m.in. zastępcą przewodniczącego Zarządu Powiatowego ZMW w Żarach. Po 1957 roku był I sekretarzem Komitetu Gminnego PZPR w Lipinkach. Ukończył Wydział Socjologii w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Na początku lat 70. ub. wieku był słuchaczem Wyższej Szkoły Partyjnej przy KC KPZR w Moskwie (ZSRR). Pracował w KP PZPR w Żarach, a od 1968 roku w KW PZPR w Zielonej Górze jako zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego. W 1971 roku został I sekretarzem KP PZPR w Międzyrzeczu.

30 maja 1975 roku w Urzędzie Rady Ministrów odebrał nominację na stanowisko wojewody nowo tworzonego województwa gorzowskiego. W 1978 roku otrzymał propozycję objęcia stanowiska ministra budownictwa, którego ostatecznie nie przyjął. Przyczynił się do wybudowania szpitala wojewódzkiego w Gorzowie (wówczas najważniejsza inwestycja w województwie) i 14-piętrowego Urzędu Wojewódzkiego, nazywanego przez lata: "Nowak-majning". W czerwcu 1988 roku został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej, a ostatniego dnia sierpnia tegoż roku przestał być wojewodą. WRN przewodniczył do jej rozwiązania w 1990 roku.

W 1990 roku nabył prawa emerytalne. W latach 1990-1994 był prezesem PPH Export-Import Europak, a w 1995 roku utworzył w Gorzowie oddział katowickiego Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig, którego był dyrektorem do 2005 roku. W latach 2004-2008 pełnił funkcję marszałka Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego. Był też prezesem zarządu w firmie inżynieryjno-usługowej Eurobud.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim, Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Orderem Sztandaru Pracy II Klasy.

W maju 2012 roku ukazała się książka Zawsze Nowak. Autorką wywiadu-rzeki ze Stanisławem Nowakiem jest znana gorzowska dziennikarka Krystyna Kamińska. [ Dane na dzień: 24.05.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródło: "Zawsze Nowak. Wywiad-rzeka Krystyny Kamińskiej z wieloletnim wojewodą gorzowskim Stanisławem Nowakiem" - Krystyna Kamińska - 2012
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI