GĘSICKI Marek [1938-1997]

Działacz kulturalny i polityczny. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej [WBP] w Gorzowie (1989-1990).

Absolwent Średniej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Wydziału Prawa Unwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie i Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego. W latach 1962-1965 instruktor muzyki w Powiatowym Domu Kultury w Czarnkowie. Od 1965 do 1967 roku przewodniczący Zarządu Powiatowego ZSMP. W 1967 roku został kierownikiem Wydziału Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Strzelcach Krajeńskich (do 1971), a następnie w Szprotawie. Od 1974 do 1979 roku naczelnik miasta, następnie miasta i gminy Szprotawa.

Kierownik Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Miasta w Gorzowie (1979-1989). W styczniu 1989 roku został dyrektorem WBP, którą kierował do 1990 roku. [ Dane na dzień: 20.04.2020 ]

Autor: Kazimierz Ligocki
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | ANIMATORZY KULTURY