MAJOR Ryszard [1948-2010]

Ryszard Major Dyrektor, kierownik artystyczny i reżyser Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp. (1995-2004). Uznawany za jednego z najciekawszych i najzdolniejszych polskich reżyserów teatralnych. Laureat Motyla - Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2000).

Urodzony w Krakowie. Z Gorzowem związany w latach 1995-2004. Zmarł w Gdańsku. Absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971) i wydziału reżyserii dramatu PWST w Warszawie (1975). Założyciel słynnego studenckiego Teatru Pleonazmus, gdzie reżyserował pierwsze sztuki (debiut: Teatr Pana Białoszewskiego, Kraków, 1971). Obok Gorzowa pracował w teatrach w Gdańsku (1975-1982), Szczecinie (1982-1990 oraz 2009-2010) i Koszalinie (1990-1993).

We wrześniu 1985 roku zadebiutował w Gorzowie jako reżyser sztuki Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza, a w 1995 objął stanowisko dyrektora naczelnego i artystycznego gorzowskiej sceny. Postawił na teatr ambitny. Zasłynął wysoko ocenianymi spektaklami: Taki nam się snuje dramat (program składany), Tango Sławomira Mrożka, Księżniczka Turandot Carla Gozziego czy Sen nocy letniej Williama Szekspira. Po wygaśnięciu kontraktu dyrektorskiego (w 2002 roku) pozostał na stanowisku reżysera. Z Gorzowem pożegnał się Ślubami panieńskimi Aleksandra Fredry (premiera w lutym 2004). Później ponownie współpracował z teatrami w Szczecinie i Gdańsku.

W 1994 roku otrzymał nagrodę Towarzystwa Przyjaciół Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, a w 2000 roku, za reżyserię spektakli Taki nam się snuje dramat i Żegnaj, Judaszu, Motyla - Nagrodę Kulturalną Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Wyreżyserował ponad 130 spektakli (z czego 19 w Gorzowie). Uznanie zdobył za inscenizacje literatury polskiej, m.in. Teatr osobny Mirona Białoszewskiego, Marię Stuart Fryderyka Schillera, Iwonę, księżniczkę Burgunda, Ślub, Operetkę i Historię Witolda Gombrowicza, Bal w operze Juliana Tuwima, Wieczór Trzech Króli Williama Szekspira, W małym dworku Witkacego i Proces Franza Kafki.

Zrealizował również kilka spektakli dla telewizji, m.in.: Aktor Cypriana Kamila Norwida (1975, w którym też zagrał), Ślub Gombrowicza (1983) i Zapisz to Miron M. Białoszewskiego (1988).

Pochowany został na cmentarzu w Szczecinie. [ Dane na dzień: 6.07.2011 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007; [2] - "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury" - praca zbiorowa [tam: Krystyna Kamińska] - 2007; [3] - portal: e-teatr.pl
Pozycje: [1] i [2] w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | AKTORZY, REŻYSERZY | ANIMATORZY KULTURY | TEATR, FILM