JAWORSKI Edward [1947- ]

Edward Jaworski Właśc. Edward [Jerzy] Jaworski. Historyk i dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp (2002-2017). Laureat Nagrody Kulturalnej Marszałka Województwa Lubuskiego (2017).

Urodzony w Gorzowie. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze (historia, 1982) i Akademii Nauk Społecznych w Warszawie (socjologia, 1985). W latach 1966-1975 planista i kierownik Wydziałowej Gospodarki Narzędziowej w Zakładach Mechanicznych Gorzów. Działacz młodzieżowy (m.in. przewodniczący Zarządu Miasta i Powiatu ZMS oraz Zarządu Wojewódzkiego ZMS w Gorzowie, 1975-1978) i partyjny (m.in. kierownik Wydziału Organizacyjnego KW PZPR, 1986-1989). Później dyrektor w firmach ubezpieczeniowych, a w latach 2001-2002 odpowiedzialny za sprawy majątkowe w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. W 2002 roku wygrał konkurs na dyrektora WiMBP w Gorzowie. Inicjator cyklu spotkań bibliotecznych i wykładów naukowych Nowa Marchia - Prowincja Zapomniana - Ziemia Lubuska - Wspólne Korzenie (od 2003 roku). Zapoczątkował współpracę biblioteki gorzowskiej z placówkami niemieckimi: Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz (Biblioteka Państwowa w Berlinie - Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego), Haus der Brandenburgisch-Preußischen w Poczdamie, Landesgeschichtliche Vereinigung für die Mark Brandenburg e.V. Rozszerzył działalność Działu Zbiorów Regionalnych o Euroregialny Ośrodek Badań, zajmujący się propagowaniem dziedzictwa kulturowego zamieszkującej ten region społeczności łemkowskiej, romskiej, tatarskiej, ukraińskiej oraz kultury polskiej Kresów Wschodnich. Redaktor naczelny większości wydawnictw dotyczących historii i współczesności regionu, wydawanych przez WiMBP. Jeden z pomysłodawców czasopisma literackiego "Pegaz Lubuski" (wydawanego wspólnie z gorzowskim Oddziałem Związku Literatów Polskich), promującego pisarzy i poetów z Gorzowa i regionu (od 2003 roku). W 2004 roku przyczynił się do utworzenia w mieście sieci bibliotek dla dzieci (Tęczowe Biblioteki), a także wdrożenia nowych technologii multimedialnych, w tym (od 2005 roku) pełnej komputeryzacji WiMBP oraz utworzenia sieci internetowej łączącej wszystkie jej filie.

W 2007 roku ponownie wygrał konkurs na dyrektora WiMBP w Gorzowie Wlkp. Był pomysłodawcą i realizatorem budowy nowej siedziby dla biblioteki wojewódzkiej (ukończonej w grudniu 2007 roku) i nadania jej imienia Zbigniewa Herberta (2009), a także remontu willi Hansa Lehmanna - siedziby WiMBP (2013-2015). Rozpoczął też starania o nadanie bibliotece statusu placówki naukowej. Biblioteką kierował do końcą 2017 roku.

Odznaczony m.in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008), brązowym Medalem Zasłużony dla Kultury Gloria Artis (2015), a także Odznaką Zasłużony dla Województwa Gorzowskiego i Odznaką Zasłużony dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (2009). W 2011 roku otrzymał Medal za Długoletnią Służbę, a w 2012 roku Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego. W 2014 roku został uhonorowany Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury i czytelnictwa w woj. lubuskim, a w 2017 złotą odznaką Za Opiekę nad Zabytkami. [ Dane na dzień: 4.01.2018 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Edward Jaworski; [2] - "Who is who w Polsce. Wyd. X" - praca zbiorowa - 2011
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | ANIMATORZY KULTURY | REGIONALIŚCI, HISTORYCY