WAKULICZ Leszek [1955-2014]

Leszek Wakulicz Wieloletni urzędnik Urzędu Miasta, były dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i szpitala wojewódzkiego.

Urodzony w Gorzowie. Zmarł tamże. Ukończył Technikum Elektryczne w Gorzowie i studia historyczne na Wydziale Humanistycznym WSP w Zielonej Górze (1979). Był nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 3 w Gorzowie. W latach 1984-1995 związany z Zespołem Szkół Ekonomicznych: jako nauczyciel historii (1984-1986), zastępca dyrektora (1986-1989) i dyrektor (1989-1995) szkoły. W Urzędzie Miasta był naczelnikiem Wydziału Edukacji oraz Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej. Później kierował Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie (od 1999 roku) i Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (krótko w 2002 roku). W 2002 roku został dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, a rok później wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie, które zajmował do stycznia 2007 roku.

Był przewodniczącym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (od 1998 roku), członkiem Powiatowej Rady Zatrudnienia, zastępcą przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 oraz członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Reformą Służby Zdrowia. Od 2003 roku był doradcą ds. infrastruktury społecznej, a także członkiem Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. [ Dane na dzień: 15.12.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / także zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE