JANKOWSKI Tadeusz [1942-2017]

Tadeusz Jankowski Wiceprezydent Gorzowa Wielkopolskiego (1998-2008). Radny Rady Miasta (1994-1998). Także dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Urodzony w Wilnie (Polska, obecnie Litwa). Z Gorzowem związany od 1954 roku. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr 19 w Gorzowie (1961, obecnie Liceum Ogólnokształcące nr II) i Politechniki Gdańskiej (1967, Wydział Budowy Maszyn). W 1967 roku rozpoczął pracę jako stażysta w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji (później: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Miejski Zakład Komunikacji), przechodząc wszystkie stanowiska - do zastępcy dyrektora (od 1973 roku) i dyrektora przedsiębiorstwa włącznie (od 1980 roku). W MZK pracował do 1998 roku (z krótką przerwą w 1994 roku). Jeden z założycieli Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. W latach 1994-1998 radny Rady Miasta. W 1998 roku z rekomendacji SLD został powołany na stanowisko wiceprezydenta Gorzowa odpowiedzialnego za gospodarkę komunalną, drogi i transport. Wiceprezydentem pozostał do emerytury, do końca stycznia 2008 roku.

Po przejściu na emeryturę został pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. inwestycji strategicznych realizowanych z pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego (m.in. przy projekcie budowy nowego gmachu Urzędu Miasta na Zawarciu). Był też przewodniczącym Rady Nadzorczej MZK (do 2014 roku). Członek Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. W 1999 roku został uhonorowany odznaczeniem Zasłużony dla Komunikacji Miejskiej. [ Dane na dzień: 22.05.2017 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "20 lat gorzowskiej samorządności" - 2010 - prac. zbiorowa pod red. Dariusza A. Rymara i Anny Zaleskiej; [2] - "Gazeta Lubuska"
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI