GROCHOWSKI Piotr [1968- ]

Piotr Grochowski Doktor nauk biologicznych. Lichenolog. Nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Filii w Gorzowie Wielkopolskim. Prodziekan (2003-2019). Autor publikacji naukowych.

Urodzony w Kwidzynie. Z Gorzowem Wielkopolskim związany od 1993 roku. Specjalista w dziedzinie lichenologii – badań nad porostami. Absolwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku (1992). W 2002 roku obronił pracę doktorską z zakresu lichenologii pt. Zmiany lichenoflory zachodniego odcinka Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej na przestrzeni wieku (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Biologii i Nauk o Ziemi, promotor: dr hab. » Ludwik Lipnicki). Od 1993 roku pracownik naukowy w Zakładzie Biologii (obecnie Zakład Nauk Biologicznych) gorzowskiego » Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej [ZWKF] AWF w Poznaniu. Prodziekan ds. studenckich (2003-2005), prodziekan ds. dydaktyki (2005-2008 i ponownie 2015-2019) w ówczesnym ZWKF. Wydziałowy koordynator ds. studiów zagranicznych (2008-2015). Od 2017 roku współpracuje z Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autor bądź współautor kilkudziesięciu prac naukowych, popularno-naukowych oraz podręczników z zakresu biologii i ekologii, m.in. Podstawy biologii. Podręcznik dla studentów AWF (2005, wspólnie z Barbarą Krzyżowską-Mierzejewską, Moniką Łazarską i Jarosławem Nadobnikiem), Pierwsza pomoc przedmedyczna. Podręcznik dla każdego (2011, wspólnie z Piotrem Żurkiem), Lichenobiota województwa lubuskiego na terenach obszarów Natura 2000. Porosty wokół nas (2015). Jego dorobek uzupełnia kilkadziesiąt pozycji, w których występuje jako członek zespołu redakcyjnego, jako autor bądź współautor monografii przyrodniczych i artykułów naukowych. Także uczestnik konferencji naukowych, autor licznych referatów z dziedziny biologii i lichenologii. Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego Sekcji Lichenologicznej oraz International Association for Lichenology, Nordic Lichen Society, British Lichen Society i European Resuscitation Council.

Współorganizator międzynarodowych konferencji poświęconych ochronie porostów w Polsce i Europie (2012 Brody i 2018 Kęszyca Leśna). W 2021 roku powołany przez Prezydenta RP do Narodowej Rady Rozwoju sekcji Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych.

Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gorzowie (od 2003 roku), wiceprzewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, przewodniczący Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, zasiada w Radzie Społeczno-Naukowej Leśnego Kompleksu Promocyjnego Bory Lubuskie.

Autor programu Pierwszej pomocy przedmedycznej dla studentów AWF. Także instruktor i wykładowca klasy międzynarodowej Pierwszej pomocy przedmedycznej/First aid. Kształci studentów zagranicznych w kraju i za granicą w ramach Programu ERASMUS. Instruktor tenisa. Honorowy dawca krwi. Wolontariusz-członek Polskiego Czerwonego Krzyża. W 1999 roku wybrany Belfrem Roku woj. lubuskiego w plebiscycie » "Gazety Wyborczej". [ Dane na dzień: 03.01.2022 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: ze zbiorów P. Grochowskiego
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Piotr Grochowski; [2] - portal: nauka-polska.pl; [3] - portal: www.gorzow.awf.poznan.pl
Zobacz też : » ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | » AUTORZY PUBLIKACJI NAUKOWYCH i POPULARNONAUKOWYCH | » OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA