BARAN Roman [1922-2002]

Roman Baran Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej [MRN] w Gorzowie Wielkopolskim (1956-1958).

Urodzony w Niesułowicach (powiat Olkusz). Zmarł w Zielonej Górze. Do 1956 roku był instruktorem w KW PZPR w Zielonej Górze. W październiku tegoż roku został skierowany do Gorzowa, gdzie wszedł w skład Miejskiej Rady Narodowej i został wybrany na przewodniczącego Prezydium, zastępując Czesława Bezdzieckiego. Przez cały czas sprawowania urzędu mieszkał w Zielonej Górze. 2 lutego 1958 roku zrezygnował z zajmowanej funkcji. Jego następcą na stanowisku przewodniczącego Prezydium MRN został Zenon Bauer. [ Dane na dzień: 25.04.2013 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: archiwum WiMBP
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - "Gorzów Wielkopolski w latach 1945-1998. Przemiany społeczno-polityczne - Dariusz A. Rymar - 2005; [2] - "Encyklopedia Gorzowa" - Jerzy Zysnarski - 2007
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI | Hasła powiązane : PREZYDENCI GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO