ŚWIREPO Jan [1941- ]

Jan Świrepo Polityk, przedsiębiorca. Poseł na Sejm II kadencji. Wicewojewoda lubuski.

Urodzony w miejscowości Talminowicze (obecnie obwód brzeski na Białorusi). Absolwent Politechniki Poznańskiej (1956, Wydział Mechanizacji Rolnictwa). W latach 1965-1991 związany z Państwowym Ośrodkiem Maszynowym w Strzelcach Krajeńskich. Do 1979 roku wicedyrektor, później dyrektor przedsiębiorstwa, a po prywatyzacji prezes zarządu PPHU POM Sp. z o.o.

Członek Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (od 1959 roku) i Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 1989 roku kandydował do senatu. W latach 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji (wybrany z okręgu gorzowskiego). Zasiadał m.in. w Komisji Polityki Przestrzennej, Budowlanej i Mieszkaniowej, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą, Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektów Ustaw Dotyczących Reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarczego Rządu i Komisji Nadzwyczajnej do Rozpatrzenia Projektu Ustawy o Ratyfikacji Konkordatu Między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Od 1998 roku radny Sejmiku Lubuskiego (od 2006 roku jego wiceprzewodniczący). W 2008 roku zrzekł się mandatu radnego po powołaniu na stanowisko wicewojewody lubuskiego. Funkcję tę pełnił do 2015 roku.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1999), medalem Za Zasługi dla Policji (2010) i złotą odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej (2014). [ Dane na dzień: 8.12.2021 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.
Zobacz też: » ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | » DZIAŁACZE SAMORZĄDOWI i POLITYCZNI