ŚWITALSKI Krzysztof [1974- ]

Krzysztof Świtalski Dyrygent, skrzypek, pedagog i muzyki. Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska [CEA] (2012-2013).

Urodzony w Gubinie (woj. zielonogórskie, obecnie lubuskie). Absolwent akademii muzycznych w Poznaniu (Wydział Instrumentalny, 1996) i Wrocławiu (zarządzanie placówkami oświaty i kultury, 2007) oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Ukończył też Mistrzowskie Podyplomowe Studium Instrumentalistyki i Lutnictwa Artystycznego (specjalność: skrzypce, 2004) oraz studia na kierunku: Dyrygentura Symfoniczna i Operowa (pod kierunkiem prof. Jerzego Salwarowskiego, 2011). Pierwszy skrzypek Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej (1998-2011). Od 2001 roku koncertmistrz Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej. Dyrygent i kierownik artystyczny Orkiestry Kameralnej Radia Zachód (2005-2007) oraz Lubuskiej Orkiestry Kameralnej (od 2007 roku). Koncertował w wielu krajach Europy, między innymi we Włoszech, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Danii, Holandii i Szwajcarii. W 2009 roku był organizatorem i dyrektorem artystycznym Lubuskiej Akademii Orkiestrowej. W tym samym roku objął stanowisko dyrektora Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. W sierpniu 2012 roku wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Filharmonii Gorzowskiej, które objął 1 września tegoż roku. Już we wrześniu poprowadził Orkiestrę Filharmonii Gorzowskiej podczas inauguracji nowego sezonu artystycznego. W marcu 2013 roku został odwołany z funkcji dyrektora CEA.

Jest pomysłodawcą i realizatorem programu TVP 2 Lubuskie Warte Zachodu, był dyrygentem podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru w Zielonej Górze. W 2010 roku był koordynatorem Roku Chopinowskiego w województwie lubuskim. Zorganizował i poprowadził jako dyrygent 30 koncertów pod nazwą Chopin Odwiedza Lubuskie. Członek Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych proGubin. [ Dane na dzień: 30.09.2012 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / zdjęcie: Daniel Adamski
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - portal: www.filharmoniagorzowska.pl; [2] - portal: www.filharmoniapoznanska.pl; [3] - "Gazeta Wyborcza"
Zobacz też : ADMINISTRACJA, ZARZĄDZANIE | ANIMATORZY KULTURY | MUZYKA, TANIEC, ŚPIEW