ANIMATORZY KULTURY
ADAMSKI Benedykt (dyrygent, muzyk)
ADAMSKI Daniel (fotografik, współorganizator Galerii Bezbronnej)
BANIUKIEWICZ Antoni (dyrektor teatru, reżyser)
BŁASZKOWSKA Agnieszka (choreograf, instruktor tańca)
BOCIAN Zbigniew (instruktor muzyki, pedagog)
BOŃCZUK Leszek (działacz kultury)
BORKOWSKI Piotr (dyrygent Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej)
BUCHHOLZ Fritz (historyk, dyrektor Muzeum Miejskiego w Landsbergu)
BYRSKA Irena (reżyser teatralny)
CIEPIELA Hanna (dziennikarka, autorka książek)
CIESIELSKI Władysław (założyciel LTM, działacz kultury)
CZERNIEWICZ Józef (fotografik, prezes GTF)
DEPTA Anna i Grzegorz (tancerze, założyciele szkoły tańca)
DĘBICKI Edward (kompozytor romski, organizator festiwalu Romane Dyvesa)
DOLIŃSKI Robert (działacz romski, założyciel i prezes GOZRP)
DRECZKA Janusz (działacz kultury, wiceprezydent gorzowa)
DZIEKAŃSKI Bogusław (animator kultury, propagator jazzu)
GĄSIOREK Jerzy (dyrektor BWA, artysta plastyk)
GĘSICKI Marek (dyrektor WBP)
GRAMZA Beata (sopranistka operowa, pedagog)
HAEGENBARTH Andrzej (krytyk sztuki, fotografik)
JAWORSKI Edward (historyk, dyrektor WiMBP)
KAMIŃSKA Krystyna (dziennikarka, wydawca, krytyk)
KARPYZA Witold (założyciel i prezes gorzowskiego koła PTTK, wychowawca)
KASZYŃSKI Szczepan (dyrygent i muzyk)
KIERUS Marek (poeta, działacz społeczny)
KORBAN Edward (Honorowy Obywatel Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, prezes Uniwersytetu III Wieku)
KOS Jadwiga (pedagog muzyczny, kierownik chóru Cantabile)
KOWALECZKO Jadwiga (animtorka kultury)
KOWALSKA Monika [ Joanna ] (dyrektor kin)
KUCZYŃSKI Sylwester (kierownik Klubu Nauczyciela, działacz żeglarski)
KUŹMICKA Helena (pedagog, księgarz)
KUŹNIK Stanisław (reżyser filmowy i teatralny)
ŁAZARSKI Marian (artysta fotografik, prezes GTF)
ŁUKAŃKO Zofia (kierownik Ośrodka Kultury przy ZWCh Stilon)
MACIERZEWSKI Paweł (działacz piłkarski, współinicjator powołania DK "Kolejarz")
MAJOR Ryszard (reżyser teatralny)
MAKOWSKA-CIELEŃ Anna (działacz kultury, regionalistka)
MALICKI Bolesław (kapelmistrz)
MARKUSZEWSKI Jan (muzyk, działacz kultury, doradca prezydenta)
MIKUĆ Bohdan (dyrektor teatru)
MIRSKI Włodzimierz (witkacofil, animator kultury)
MUNIAK Dominika (realizatorka filmów dokumentalnych)
NOWAK Krzysztof (dyrektor Filharmonii Gorzowskiej)
NOWAKOWSKA Zofia (historyk, założycielka Klubu Pioniera, wicedyrektor muzeum)
NOWICKI Florian (literat, prezes GTK)
NOWIK Kazimierz (fotografik, prezes GTF)
PERA Małgorzata (dyrektor Filharmonii Gorzowskiej)
PRZYBYŁOWICZ Lidia (działacz kultury, dyrektor Wydziału Kultury UM)
ROZHIN Andrzej (reżyser teatralny)
RUDZIŃSKI Zbigniew (krajoznawca i podróżnik, autor książek)
RUTKOWSKA Ewa (instruktor WDK)
SCHROEDER Barbara (założycielka klubu Na Zapiecku, społecznik)
SŁOWIK Janusz (kierownik Wydziału Kultury i Sztuki UM, działacz społeczny)
SOPALAK Mirosław (prezes GTK, wicewojewoda gorzowski)
STARYSZAK Władysława (kierownik Klubu Jedynka, działacz kultury)
STOLIK NUMER 1 (grupa kulturo- i opiniotwórcza)
STREIT Jadwiga (nauczycielka, działaczka kultury)
SZAFRAŃSKA-SŁUPECKA Izabela (założycielka DZA Buziaki)
SZCZERBOWSKI Zbigniew (dyrektor teatru, aktor)
SZUPILUK Krzysztof (choreograf tańca, dyrektor artystyczny Małych Gorzowiaków, dyrektor MDK)
SZUPILUK Maria (choreograf tańca, dyrektor artystyczny Małych Gorzowiaków)
ŚWITALSKI Krzysztof (dyrektor Filharmonii Gorzowskiej)
TOMASZEWICZ Jan (aktor, dyrektor teatru)
TOMCZUK Ryszard (artysta fotografik)
TROJAN Janina (fotografik)
WIŚNIEWSKA Marcjanna (instruktorka, założycielka zespołu Preambulum)
WOJCIECHOWSKI Roman (muzyk, pedagog)
WOJDYŁŁO Maria (działaczka kultury, germanistka)
WOLIŃSKA Monika (dyrygent Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej)
WYSOCKA Maria (animator kultury, dyrektor domu kultury)
ZALEWSKI Bogdan (pedagog, działacz kultury)
ŻOŁYŃSKI Cezary (aktor, reżyser teatralny)