MARKUSZEWSKI Jan [1953- ]

Jan Markuszewski Doradca ds. kultury prezydenta Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka (2013-2014). Muzyk multiinstrumentalista, nauczyciel muzyki i konferansjer. Działacz kultury.

Urodzony w Myśliborzu (woj. szczecińskie, obecnie zachodniopomorskie). Z Gorzowem związany od 1976 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (1976, wychowanie muzyczne). Studiował także na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie (polityka kulturalna) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (kierowanie działalnością społeczno–kulturalną). W latach 1976-1989 zatrudniony w Wojewódzkim Domu Kultury: od instruktora muzyki, do stanowiska zastępcy dyrektora (1986-1989). Uczył muzyki w Zespole Szkół nr 13, Zespole Szkół Ekonomicznych i w klubie Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej U Szefa. Prowadził klasę fortepianu i akordeonu w Wojewódzkim Społecznym Ognisku Artystycznym w Gorzowie Wlkp (1982-1986). Grał na kontraktach muzycznych w Jugosławii (1984) i Niemczech (1989). Współorganizator i organizator wielu imprez lokalnych i ogólnopolskich. W 1992 roku założył Studio Muzyki Elektronicznej - prywatną szkołę gry na instrumentach klawiszowych (muzyka rozrywkowa i jazzowa). Jego uczniowie zdobywali liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Od 1999 roku wiceprezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. W 2001 roku był członkiem jury w konkursie na hejnał Gorzowa Wielkopolskiego. W lipcu 2013 roku został powołany na stanowisko doradcy prezydenta ds. kultury.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000). Zasłużony Działacz Kultury (1987). Posiada Dyplom Ministra Kultury i Sztuki (1996, za szczególne zasługi w dziedzinie edukacji muzycznej) oraz tytuł Lubuskiego Animatora Kultury (2008, za realizację programu edukacji artystycznej i rezultaty pracy z dziećmi i młodzieżą). Uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (1997, za działalność w zakresie edukacji muzycznej oraz aktywność w życiu kulturalnym miasta) i odznaką ministra kultury i dziedzictwa narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej (2014). Posiada także Odznakę Honorową PCK III stopnia za działalność charytatywną (1999). Belfer Roku w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. (2008). [ Dane na dzień: 6.12.2014 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Jan Markuszewski; [2] - "Gorzowskie Wiadomości Samorządowe"
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA