MARKUSZEWSKI Jan [1953- ]

Jan Markuszewski Doradca ds. kultury prezydenta Gorzowa Tadeusza Jędrzejczaka (2013-2014). Muzyk multiinstrumentalista, nauczyciel muzyki i konferansjer. Działacz kultury.

Urodzony w Myśliborzu (woj. szczecińskie, obecnie zachodniopomorskie). Z Gorzowem związany od 1976 roku. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (1976, wychowanie muzyczne). Studiował także na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie (polityka kulturalna) oraz na Uniwersytecie Warszawskim (kierowanie działalnością społeczno–kulturalną). W latach 1976-1989 zatrudniony w Wojewódzkim Domu Kultury: od instruktora muzyki, do stanowiska zastępcy dyrektora (1986-1989). Uczył muzyki w Zespole Szkół nr 13, Zespole Szkół Ekonomicznych i w klubie Gorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej U Szefa. Prowadził klasę fortepianu i akordeonu w Wojewódzkim Społecznym Ognisku Artystycznym w Gorzowie Wlkp (1982-1986). Grał na kontraktach muzycznych w Jugosławii (1984) i Niemczech (1989). Współorganizator i organizator wielu imprez lokalnych i ogólnopolskich. W 1992 roku założył Studio Muzyki Elektronicznej - prywatną szkołę gry na instrumentach klawiszowych (muzyka rozrywkowa i jazzowa). Jego uczniowie zdobywali liczne nagrody w konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Od 1999 roku wiceprezes Gorzowskiego Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego. W 2001 roku był członkiem jury w konkursie na hejnał Gorzowa Wielkopolskiego. W lipcu 2013 roku został powołany na stanowisko doradcy prezydenta ds. kultury. Od 2018 roku jest członkiem Rady Fundacji Serce na Dłoni.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000). Zasłużony Działacz Kultury (1987). Posiada Dyplom Ministra Kultury i Sztuki (1996, za szczególne zasługi w dziedzinie edukacji muzycznej) oraz tytuł Lubuskiego Animatora Kultury (2008, za realizację programu edukacji artystycznej i rezultaty pracy z dziećmi i młodzieżą). Uhonorowany Nagrodą Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. (1997, za działalność w zakresie edukacji muzycznej oraz aktywność w życiu kulturalnym miasta) i odznaką ministra kultury i dziedzictwa narodowego Zasłużony dla Kultury Polskiej (2014). Posiada także Odznakę Honorową PCK III stopnia za działalność charytatywną (1999). Belfer Roku w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. (2008). [ Dane na dzień: 8.04.2019 ]

Autor: Kazimierz Ligocki / również zdjęcie
Prawa autorskie do tekstów i zdjęć zastrzeżone ©.

Źródła: [1] - Jan Markuszewski; [2] - "Gorzowskie Wiadomości Samorządowe"
Zobacz też : ANIMATORZY KULTURY | OŚWIATA, UCZELNIE, NAUKA